Colors: Yellow Color

Klíčem k mému vlastnímu porozumění slova Božího v biblickém svědectví je věta „Stalo se ke mně slovo Hospodi­novo“, často vkládaná do úst proroků, říká Eva Vymětalová Hrabáková. 

Rozhovor Olgy Nytrové s Maxem Kašparů nejen o mezilidských vztazích.

Pane doktore, je o Vás známo, že doporučujete smích a humor nejen při léčbě závislostí, ale i pro celkové zlepšení zdraví a kvality života pro každého, kdo má zájem.

Milý Pavle, když jsme Tě oslovili s pro­sbou o rozhovor, první reakce byla: „Neptej se na čas klidu a pohody“.:-) Docela tomu rozumím a umím si před­stavit, že s tím klidem a pohodou, které si tak rádi vzájemně přejeme, je to tro­chu na pováženou a nejen o Vánocích. 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše