Ať se nám to líbí či ne, žijeme ve společnosti a v době, kdy jsou informace předávané virtuální cestou naprostou samozřejmostí,

kdy sociální kontakty kvantitativně převyšují ty běžné, fyzické a církve – pokud chtějí nadále šířit svou naléhavou výzvu radostné zvěsti evangelia – se musí světu v tomhle ohledu zkrátka přizpůsobit. Ta naše není výjimkou, ostatně vždycky chtěla jít s dobou a rozumět modernímu člověku. Teď se jí to daří možná ještě o něco lépe – také díky přednostovi odboru kulturního, tiskového a archivu úřadu ústřední rady, Oldřichu Nováčkovi, jenž stojí u zrodu nových, nedávno spuštěných webových stránek. Abychom se dozvěděli více o historii webové prezentace církve a hlavně o posledních velkých změnách, bratra Oldřicha jsme se zeptali:

Od kdy vlastně používá naše církev webové stránky? Kdy vznikly ty první a jaký byl jejich hlavní účel?

Na tuto otázku přesně nemohu odpovědět, ale dle webového archivu byly první webové stránky naší církve vytvořeny přibližně v roce 2000 a odpovídaly tehdejším možnostem. Jejich hlavním účelem bylo poskytovat informace o církvi, její historii, teologii a aktivitách. V roce 2005 byly kompletně přepracovány a v roce 2008 pak získaly podobu, která s menšími úpravami vydržela až do letošního roku. Nové stránky máme tedy po 15 letech.

V době covidového lockdownu používala CČSH kromě svých oficiálních stránek ještě aktualne.ccsh.cz, kde bylo možné sledovat aktuální videa, kázání a bohoslužby. Můžeš nám něco říct o tomto webu?

V březnu 2020, kdy nastala kvůli začínající pandemii doba omezování setkávání v budovách sborů i jinde, bylo nutné vytvořit pružnější a rychlejší komunikační platformu, než byla ta stávající přes týdeník Český zápas a oficiální webové stránky www.ccsh.cz. Z toho důvodu byl vytvořen Martinem Kadlecem z firmy Opensys, s.r.o. jednoduchý web „Církev československá husitská v době koronaviru“ www.aktualne.ccsh.cz., který byl rozdělen do pěti rubrik „Aktuálně – Slova povzbuzení – Reakce církví – Bohoslužby a promluvy – Pastorace“ a umožnil zveřejnění živých vysílání bohoslužeb (audio a video), vysílání záznamů bohoslužeb, kázání i biblických hodin, textů a fotogalerií. Příspěvky byly postupně rozšířeny o videokatechezi, hudební příspěvky a další texty, např. oznámení a propagaci nastávajících akcí. Nová webová stránka byla velmi dobře přijata a získala si vyšší sledovanost... Já jsem se na přípravě a provozu přímo nepodílel – z důvodu vytížení s přípravou 100. výročí CČSH. Redakční práci společně zajišťovali Tomáš Novák z naukového odboru a Hana Tonzarová s Veronikou Matějkovou z odboru ekumeny a vnějších vztahů pod vedením bratra patriarchy. Vkládání příspěvků bylo zajištěno dodavatelskou firmou.

Se spuštěním nových stránek www.ccsh.cz se tyto stránky www.aktualne.ccsh.cz již dále neaktualizují, ale z důvodu indexace zveřejnění článků budou pozastaveny později. Většina témat je nyní dále publikována již na stránkách nových, které byly spuštěny 23. dubna 2023.

Co bylo hlavním důvodem k vytvoření úplně nových stránek? V čem se zásadně liší od těch předchozích?

Staré stránky byly v mnoha ohledech zastaralé – graficky i uživatelsky a nedokázaly plnit požadavky moderních uživatelů. Chtěli jsme proto nabídnout modernější vzhled a poskytnout přívětivější prostředí. Nové stránky získaly mnoho funkcí, které staré stránky neměly, a odpovídají současným technickým možnostem. Jsou také optimalizované pro mobilní zařízení a tablety, přes které na stránky chodí více než 50 % návštěvníků, a v neposlední řadě jsou snáze dohledatelné ve vyhledávačích, což znamená, že je pravděpodobnější, že je budou uživatelé nacházet.

Internet je stále důležitým zdrojem informací a právě moderní webové stránky mohou pomoci zlepšit jejich viditelnost, dosah, komunikaci, povědomí, přiblížení k lidem a podporu komunitního života.

Důležitým krokem bylo také rozhodnutí zveřejňovat texty a články vycházející v týdeníku Český zápas a dalších církevních periodikách. Články budou mít nyní větší dosah, budou dostupné širšímu okruhu čtenářů a navíc budou lépe vyhledatelné, protože budou indexovány vyhledávači.

Zveřejňování mnoha textů online umožní rychlejší reagování na aktuální události a zveřejňování nových informací. Čtenáři budou moci články sdílet na sociálních sítích. Díky tomu bude církev moci lépe komunikovat své poselství a sdílet hodnoty s větším počtem lidí.

Víme, že jsi hodně vytížený, vedeš odbor, který má tři složky, kulturní, tiskovou a archiv, tvorba webu není rozhodně tvou jedinou pracovní náplní. Jsi členem pražské diecézní rady a kromě toho se velmi aktivně zapojuješ do aktivit pražského vršovického sboru. Jak to všechno stihneš?

Věřím, že člověk, který má smysl pro věci a dělá je s láskou, může stihnout téměř cokoli; samozřejmě, vše má své limity. Dělám práci, která mě baví a naplňuje, ale vedení odboru, který má tři složky, je mnohdy opravdu velmi náročné. Nicméně mám možnost pracovat s mnoha oddanými lidmi a jsem vždy rád za jejich spolupráci a pomoc. Redakce nových webových stránek je velkou výzvou.

Kdo byl ještě součástí týmu, který se na tvorbě nových stránek podílel?

Tomáš Novák ve spolupráci s Martinem Kadlecem z dodavatelské firmy. Na počátečním grafickém návrhu spolupracoval grafik redakce Českého zápasu Milan Udržal. Děkuji všem, kteří se na tvorbě nových webových stránek přímo i nepřímo podíleli...

Jaká dilemata při tvorbě stránek vznikala, jaká rozhodnutí či volby před vámi stály?

Jedna z naprosto zásadních otázek byla, jak skloubit moderní design s potřebami církve. Chtěli jsme vytvořit webové stránky, které budou vizuálně atraktivní a zároveň budou obsahovat všechny potřebné informace a funkce. Než jsme dospěli k finální podobě, zhlédl jsem několik desítek, možná stovek webových stránek různých církví po celém světě, abych získal základní inspiraci, jak církve webové stránky využívají, jaké jsou trendy – ne vše se ale dalo aplikovat do našich podmínek, ne vše bylo cenově dostupné.

Další z otázek byla, jak zajistit, aby webové stránky byly snadno čitelné a srozumitelné pro všechny návštěvníky, bez ohledu na věk nebo technické znalosti.

Základním grafickým prvkem, který vytváří výsledný dojem, jsou obrázky a fotografie – každý text tedy musí obsahovat vhodný a kvalitní obrázek. Příprava je proto velice náročná. Důležité bylo rozhodnutí, že stránky budou určeny nejen duchovním a členům církve, ale také návštěvníkům mimo církev, i když zaznívala doporučení, že to takto nejde a stránky budou nezajímavé.

Stránky vizuálně atraktivní jsou, o tom není pochyb. Snad i s orientací v nich budou návštěvníci spokojeni, uvidíme. Co tedy konkétně nalezneme na předních místech, co upoutá hned po otevření?

Na jedno z hlavních míst titulní stránky jsme umístili na tři roky dopředu zpracovaný kazatelský cyklus, který automaticky nabízí biblické texty a modlitby na následující neděli nebo církevní svátek. Je to dobrá pomůcka nejen pro duchovní, kteří budou mít potřebné texty vždy po ruce. Pro laickou veřejnost jsme zase na čelní místo umístili banner s biblickými verši Jednoty bratrské na každý den Denní čtení.

Nelehké bylo také vytvoření nové databáze kontaktů, občas ještě v tom velkém množství jmen a telefonních čísel najdeme chybku, doufám ale, že nedokonalosti co nejdříve ke spokojenosti všech napravíme...

Měl bys nějakou radu pro čtenáře, kteří se chtějí rychle zorientovat v událostech a dění v naší církvi?

Jak již bylo naznačeno, chceme přinášet více zajímavého a vyváženého obsahu o životě a názorech v církvi a jejích sborech i důležité informace z domácí a zahraniční ekumeny. Základní články o dění u nás čtenáři naleznou v bloku Aktuálně, ve složce Naše církev, informace týkající se jiných církví ve složce Ekumena.

V bloku Aktivity lze najít informace z oblasti mládeže, vzdělávání, kultury a diakonie. Neméně důležitá je složka Církev, kde čtenáři najdou základní informace o Církvi československé husitské. Tyto texty byly odborně a důkladně zpracovány bratrem patriarchou Tomášem Buttou a historikem Bohdanem Kaňákem.

Rád bych, aby nové stránky byly místem sdílení, aby sbližovaly vzdálené a spojovaly rozdělené. Chtěl bych proto vyzvat věřící z našich diecézí a náboženských obcí, aby na stránky přispívali, například svými vlastními texty nebo poslali video, které natočili, a podělili se s ostatními o homilii či svědectví víry, sdělili veřejně svůj názor, vizi, postřeh, úvahu či recenzi. Křesťanství je široké, a tak i témata mohou být rozmanitá – určitě by se ale měla vztahovat především k naší křesťanské víře, k naší církvi.

Rádi také zveřejníme fotografie aktuálních aktivit z našich obcí. Posílejte i pozvánky na aktivity, které překračují rámec náboženské obce a oslovily by čtenáře z dalších míst. Ať je nám nový webový portál k užitku! Záleží na nás všech, jak dobře ho využijeme.

Děkujeme nejen za rozhovor, ale hlavně za všechnu tu obdivuhodnou mravenčí trpělivou práci, kterou projektu dennodenně věnuješ.

Klobouk dolů a ať se ti stále daří – v práci i osobním životě.

Redakce

Český zápas č. 32/2023 z 6. 8. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše