Colors: Red Color

Sestry a bratři,
na samém začátku nového liturgického roku zaznívá jako první čtení z Bible při bohoslužbě poselství z knihy proroka Izajáše z 2. kapitoly (Iz 2,1-5). Obsahuje velkou prorockou vizi o budoucím věku světla a pokoje. Věk světla či osvícení znamená pravé poznání Hospodina: „Bude nás učit svým cestám…“

Bolestně se nás dotýkají zprávy o rostoucích projevech násilí, ať již z důvodu politické, náboženské a rasové nenávisti nebo nesnášenlivosti vůči menšinám. Takovým je případ, ke kterému došlo minulý týden v Bratislavě – zabití dvou mužů a zranění jedné ženy. Připojuji se k odsouzení tohoto zákeřného a násilného činu z motivů nenávisti vůči druhým lidem projevujícím svoji jinakost a odlišující sexuální orientaci.

Při všech obtížích a trápeních světa máme vedle sebe bratry a sestry, kteří jdou cestou, jíž šli naši předci, cestou s Ježíšem! Poznali jsme se vzájemně a viděli jsem, že nejste sami, kdo se rozhodl přijmout Krista a žít s ním život Víry, Dobra, Pravdy a Krásy!

Církev československá husitská ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského, které je hlavním koordinátorem Národních oslav výročí Jana Amose Komenského 2020 – 2022, si ve čtvrtek 31. března připomněly 430. výročí J. A. Komenského v rámci duchovně kulturního setkání spojeného s konferencí, pod názvem Komenský – posel porozumění. Článek Dr. Hany Tonzarové o tomto setkání na stránkách Pražského deníku.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše