Žádost o pomoc - z dopisu sestry farářky Emy Blažkové:

Vážené sestry a vážení bratři duchovní, se srdcem tlukoucím vám zasílám tyto řádky.

"Dej mi Pane, bdělé srdce, ať se ti dnes nevzdálím nerozvážným smýšlením", prosil před staletími Boha teolog Tomáš Akvinský. V současnosti tuto píseň, zhudebněnou Petrem Ebenem, zpívají věřící ve všech církvích. Také si ji často prozpěvuji a přišla mi na mysl právě teď, když jsem skoro až po bradu ponořena ve stavebních problémech našeho krásného svatostánku. Není jím nic menšího a starobylejšího, než kostel sv. Václava na Zderaze v centru Prahy. Náš kostel stávkuje. Náš kostel trucuje. Vyžaduje si naši velkou pozornost. Tuhle nám vytryskne nečekaně voda, támhle nám silný vítr poshazuje ze střechy prejzy, zde nám záškodník podpálí strom v kolumbáriu a jiný vejlupek opálí sloup. Jako by kostel nevěděl, že je kulturní památkou a sám má na sebe dávat dobrý pozor. Vždyť ho zpřístupňujeme jen pod dozorem. Proč tak naříkám? Protože přicházím s prosbou a kladu si otázku, zda na ni mám právo. Krátce po Vánocích jsme informovali prostřednictvím Českého zápasu o veřejné sbírce na opravu galerie, kterou máme pod ochozem kostela. Při opravách nepracujeme s desetitisíci, ale vždy se statisíci nebo milióny korun. Dosud jsme při opravách vždy zabrali a vyřešili záležitosti sami. Tentokrát hledáme a voláme o pomoc. Galerie se začala právě opravovat. Chybí nám pouhý "půlmiliónek". Pokud ji zdárně opravíme a zaplatíme firmě, jejím dalším pronájmem budeme moci skládat finance na další opravy. Svatému Václavovi na Zderaze (sboru knížete Václava), podal pomocnou ruku před jedním a čtvrt stoletím mecenáš Josef Hlávka. Z našeho ochozu se díváme na Hlávkovu kolej. Denně tomuto muži vyjadřujeme svůj vděk. Kostel je otevřen i pro vás a vaše farníky i širokou veřejnost. Teď v blížícím se létě jen tak pro posezení a modlitbu, v běžném roce pro všechny služby, které kostely nabízejí. Náš web www.zderaz.cz vám řekne více.

Prosíme, neoslyšte naše volání o pomoc. "Jedni druhých břemena neste. Štědrého dárce Bůh miluje", je apoštolova prosba i ujištění. A když je vyslyšená, přináší plody.

2702658199/2010 (transparentní účet u Fiobanky)

nebo přes Donio: https://donio.cz/pomozte-zderazu - zde také naleznete více fotografií problémového stavu.

Děkujeme vám.

Rada starších
perem farářky Emy Blažkové

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Nové Město
Resslova 2135/6
120 00 Praha 2 - Nové Město

Leták žádosti Zde ke stažení

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše