Colors: Red Color

Na svatého Václava 28. 9. 2022 jsme si připomněli jednoho Václava z našich řad (zemř. 24. ledna 2020). Šťastný nápad s tím Žďárského Bydžovem! Vlastně vyšlo to celodenní setkání v bydžovském Husově sboru – a dalo by se říci festival – a jako jakési gala-představení, a to bez zkoušek!

V pátek 22. 4. 2022 od 15 hodin se v přírodním areálu dr. Karla Farského ve Škodějově konala bohoslužba slova ke Dni Země za účasti patriarchy Tomáše Butty a vikáře libereckého vikariátu Benjamina Mlýnka, kteří k setkání přispěli svým zamyšlením nad biblickým svědectvím o pramenech a rostlinách a modlitbami za dary stvoření.

Na Květnou neděli 10. 4. 2022 ráno jsme se společně setkali před naším Dřevěným kostelem v Blansku.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše