Colors: Orange Color

Blízkost. Potřeba cítit sounáležitost. Touha někam patřit, být součástí společenství, party nadšenců pro něco, rodiny. Místo, kde se cítím v bezpečí, přijímán takový, jaký jsem, kde mě jenom nesráží, kde mě ocení za to, co umím, domov.

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 7. května 2023 – 4. neděle po Velikonocích (Cantate).

V dnešní perikopě z Janova evangelia se opět setkáváme s Dobrým Pastýřem, který zná své ovečky jménem, nepřelézá ohrady jako zloději a vchází tam dveřmi, kterými je vlastně On sám.

Na všechno, co se nám v životě kdy stalo nebo děje, můžeme vždycky pohlížet z různých úhlů. Někteří lidé dokážou i v tom nejtemnějším okamžiku svého života vidět pozitivní smysl.

Ježíšova svatost, moc a autorita vedla mnohé lidi k úvahám o tom, „zda opravdu není Mesiáš“. Nutili Ježíše, aby se tak projevil, ale on sám zachovával v tomto ohledu obezřetnou zdrženlivost.

Vzkříšení Ježíše Krista je centrální osou lidských dějin a duchovní evoluce stvo­ření. V Kristově vzkříšení nastává za­vršení procesu, který kapadočtí otcové nazývali theosis – zbožštění.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše