Colors: Orange Color

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 28. května 2023 – Seslání Ducha svatého.
Texty: Skutky 2, 1-11; 1. Korintským 12, 3b-13; Jan 20, 19-23.

Tato bohoslužba jako svátkem Boží Trojjedinosti - Slavností nejsvětější Trojice. Můžeme přemýšlet o poznání svaté Trojice v životě víry a připomenout si jedinečnost Boha Trojicí zosobněného.

Po prožití Velké noci a Ježíšova vzkříšení jsme si jako každý rok znovu prožili a uvědomili, že smrt nezvítězí. Ježíš vstal z mrtvých.

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 14. května 2023 – 5. neděle po Velikonocích (Rogate).

Blízkost. Potřeba cítit sounáležitost. Touha někam patřit, být součástí společenství, party nadšenců pro něco, rodiny. Místo, kde se cítím v bezpečí, přijímán takový, jaký jsem, kde mě jenom nesráží, kde mě ocení za to, co umím, domov.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše