Ústřední rada na svém 236. zasedání dne 11. března 2023 přijala toto usnesení:

Usnesení č. 1.2.2.236: Ústřední rada, na návrh biskupské rady, aby se v budoucnu předešlo veškerým pochybnostem o řádné volbě biskupa v Plzeňské diecézi CČSH, doporučuje diecézní radě v Plzni, aby vikariátní shromáždění v plzeňské diecézi před volbou biskupa probíhala dle OŘ CČSH § 47, odst. 2 a 3 s časovým odstupem před zasedáním volebního diecézního shromáždění tak, aby bylo možné, po označení diecézní radou vybraných kandidátů, oznámit dle bodu 2, odst. b) § 47 OŘ CČSH všem náboženským obcím plzeňské diecéze, kdo je kandidátem na biskupa v plzeňské diecézi, který získal požadovanou 1/20 hlasů a vyslovil s kandidaturou souhlas.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše