Začaly prázdniny a před námi se otevírají cesty, které chceme podniknout a užít si dovolenou dle svých představ.

Ve chvíli, kdy se však nenaplňují, jsme často rozladěni. Pokud tak činíme i v životě a snažíme se přesvědčit Boha, že naše představa je ta správná, i k nám zaznívají Ježíšova slova: jsou jako děti, které sedí na pískovišti a pokřikují: Hráli jsme vám a vy jste netancovali!:..“

Cestou ven je pokání. Ano Ježíš i Jan Křtitel shodně začínají své veřejné vystoupení s výzvou: Čiňte pokání! Obraťte se! A Ježíš i Jan poukazují i na důležitost účinného pokání – skutky milosrdenství. I do letního času ve svatodušním období patří slova o pokání – stálém obracení se – do svého nitra a následně k potřebám bližních kolem nás, jak to vyznáváme i při každé liturgii, abychom „směli podíl bráti na tvém království“.

Boží království však není z tohoto světa a nevede do něj široká cesta nenávisti, útlaku, rozbrojů, pomluv, ponižování, hněvu, nevěry a podlostí. Jen, když na sebe bereme Ježíšovo jho tichosti a pokory, stavíme se na úzkou cesta života v lásce, radosti, pokoji, trpělivosti, laskavosti, dobrotě, věrnosti, tichosti a sebeovládání. Není to jednoduchá cesta. Ježíšovo jho však netlačí ani netíží. Naopak, skrze něj zakoušíme odpočinutí našich duší. Proto i před každou večeří Páně zní Kristovo ujištění: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dát odpočinout.“

A v tomto odpočinutí daném Bohem jsme vysvobozováni my i svět. Jeho i naše záchrana se neděje naší silou, ale skrze naši pokoru – láskyplnou oddanost k Bohu i k našim bližním.


Dej Bůh, abychom se stávali pokornými a tichými a skrze lásku k Bohu i bližním
přiváděli na cestu života i mnohé kolem nás.
Kéž to uskutečňujeme i při našem prázdninovém cestování.
Amen.

Hana Tonzarová
Český zápas č. 28/2023 z 9. 7. 2023


Obrázek: Édouard Manet (1832-1883), Pištec (1866), zdroj: Wikimedia Commons

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše