Na všechno, co se nám v životě kdy stalo nebo děje, můžeme vždycky pohlížet z různých úhlů. Někteří lidé dokážou i v tom nejtemnějším okamžiku svého života vidět pozitivní smysl.

Někteří se zase naopak mnohem více upínají ke všemu negativnímu i ve chvílích, kdy to není třeba.

Všichni ale, když právě prožíváme něco opravdu bolestného, jsme zaskočeni a zdrceni, bez ohledu na to, zda patříme k první nebo k druhé skupině lidí. Teprve až když odezní prvotní otřes, snažíme se s tou situací nějak postupně pracovat.

Proto, myslím, dokážeme porozumět Ježíšovým učedníkům, kteří se po Kristově zatčení a smrti vyděsili a v tichosti vytratili z Jeruzaléma. Měli totiž zcela jinou představu o budoucnosti po boku svého mistra a celá ta velikonoční událost jim naprosto zpřeházela vše, pro co do té doby žili. Doufali totiž, že Ježíš je tím Mesiášem, který zvítězí nad římskou nadvládou a navrátí jejich zemi svobodu a slávu, kterou se jejich země pyšnila za dnů bájného krále Davida. Jenže všechny ty zvláštní události, které se v rychlém sledu děly během Velikonoc, jim do mysli přinášely další zmatek a nepochopení.

Jako by nestačilo, že Ježíš byl zatčen, zbičován a ukřižován, což bylo považované za tu nejpotupnější smrt. Jeho tělo se ztratilo z hrobu, ženy měly podivná vidění andělů… Všechno se zdálo být tak nereálné, těžko pochopitelné a zmatené…

Dnešní biblický příběh vypráví o dvou učednících, kteří plni smutku a zklamání opustili Jeruzalém. Zřejmě byli rozhodnuti vrátit se k obyčejnému životu. Rozmlouvali cestou o tom všem, co se událo, a snažili se všemu nějak porozumět. Během jejich cesty se k nim připojil neznámý muž a vyptával se jich, proč jsou tak zarmoucení. My, kteří příběh známe a pravidelně ho čteme ve velikonočním období, víme, že tím tajemným mužem byl vzkříšený Ježíš. Ale učedníci to netušili. Něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. V jejich situaci to bylo zcela přirozené. I my, když jsme zahlceni emocemi, jsme uzavřeni sami do sebe a nedokážeme plně vnímat svět kolem sebe. Během cesty mu vykládali vše, co prožili, a on jim na oplátku vykládal Písmo a vedl je postupně k tomu, aby pochopili, že prožité utrpení je součástí Božího plánu.

Když všichni společně zasedli po dlouhé cestě k večeři a neznámý muž začal lámat chléb, podobně jako ho Ježíš lámal při poslední večeři s učedníky, tehdy se jim otevřely oči a poznali ho. Jako by zapadl poslední dílek skládanky. V tu chvíli vše pochopili, všemu prožitému porozuměli. V tu chvíli jim Ježíš zmizel z očí. Už nebylo třeba, aby byl fyzicky s nimi. Hořelo jim srdce. Prožili znovuzrození. Získali hlubokou jistotu. Vstali a s nadšením se vrátili zpět do Jeruzaléma. Zpět na místo, ze kterého utekli. Cesta, kterou podnikli, získala nový směr, nový cíl.

A co naše cesta? Cesta životem? Jaký máme směr? Jaký máme cíl? Za čím putujeme? Jaká trápení a zklamání nás provází? Ve světle dnešního biblického příběhu i nám se mohou otevřít oči. I my můžeme dojít poznání, že veškerá lidská bolest, smutek, zoufalství nebo zklamání má svůj smysl. Všechno to je potřebné, abychom pochopili, jak pevné je ukotvení našeho vlastního bytí v Kristově příběhu. V příběhu, který se těžko popisuje i těžko chápe, v příběhu, který po nás vyžaduje, abychom otevřeli svá srdce a pokusili se dostat až na dno naší duše.

Každý máme svou představu Boha, svou představu toho, co je nad námi. A těžko se ta představa opouští. Ale až ve chvíli, kdy je nám pod tíhou bolestné zkušenosti sebrána, kdy se ta naše představa rozbije o tíhu reality, můžeme uprostřed svého zklamání, své bolesti poznat skutečného Krista. Krista zbičovaného lidskou nenávistí, Krista ukřižovaného tvrdostí lidského srdce, Krista vzkříšeného Boží láskou, která se v nedozírné věčnosti klene nad všemi lidskými bolestmi a přesahuje, ba dokonce přebíjí, vše, co známe, vše, co právě prožíváme. Kristus ale nezůstává někde v oblacích. Jde s námi naší cestou životem. Naslouchá nám tak, jako naslouchal učedníkům, a čeká, až mu povíme o všech svých zklamáních. Amen.

Lenka Selčanová

Český zápas č. 17/2023 z 23. 4. 2023

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše