Vzkříšení Ježíše Krista je centrální osou lidských dějin a duchovní evoluce stvo­ření. V Kristově vzkříšení nastává za­vršení procesu, který kapadočtí otcové nazývali theosis – zbožštění.

Hmota byla transformována a zduchovněna na nejvyšší stupeň. Kristovo tělo bylo z fy­zického proměněné na oslavené. Už je to jiné tělo, Ježíš chodí skrze zdi a vy­padá jinak, jeho nejbližší ho nepoznají.

Řehoř z Nazianzu učil, že Bůh se stal proto člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem. Ne dostat se na úroveň Stvoři­tele, ale sjednotit se plně s Bohem. A to je náš úkol, přetvářet hmotu do krásy, zušlechťovat ji, zduchovňovat ji.

Proces vzkříšení, který Kristus započal, pokračuje. Probíhá ve vesmíru jako gi­gantický Boží zákon. A my jsme v něm včleněni. Každým milosrdným skut­kem, každou laskavou myšlenkou mě­níme svět k lepšímu a krásnějšímu a tím ho přibližujeme Bohu – Božímu obrazu.

Opakem toho je negace. V ní jsme chy­ceni většinu života. Občas nás něco po­těší, ale většinou je to mlha, blbá nálada, hněv a nespokojenost. Ze všeho jsme rozmrzelí – práce, partnerka, politici – nebo naše nenaplněné představy.

Pak je tady nuda a vyprahlost, pouštní otcové ji nazývají démon akédie. Nuda je dobrá podšívka, vetře se všude, aby nás i to, co nám kdysi přinášelo radost, přestalo bavit. A tak jsme otrávení. Máme mír, máme jídlo, pitnou vodu, svobodu – ale stejně každý druhý člověk potřebuje psychologa, protože jsme jako národ nešťastní a otrávení.

Nepochopili jsme vzkříšení. Teologicky ho omíláme dokola již po staletí, ale vůbec jsme ho nepochopili. Nadšení pro život nám totiž nikdo nevnutí. Nejde ani koupit. Vzkříšení a oslava Boha se v našem životě objeví tak, že se otevřeme Boží hře, která probíhá všude kolem.

Existuje jednoduchá cesta: začněme opět žasnout. Viděli jste někdy malé děti, když si hrají a honí se? Jak jsou šťastné a září? Jsou to ikony úžasu a ra­dosti. Jejich duše kvetou.

Od nich se učme. Žasnout znamená ote­vřít svou duši Božímu průvanu a nechat duši rozkvést. Tehdy pochopíme Kris­tovo vzkříšení.

Juraj Dovala

Pane Ježíši Kriste,
slavíme tvé vzkříšení, uctíváme tě a vzýváme tě jako věčný Logos,
vtěleného Boha, Mesiáše a našeho Pána!
Vstal jsi z mrtvých, porazil jsi smrt a zahnal moc temnoty.
Ty jsi věčný vítěz, nebeský Beránek a Král králů.
Provoláváme ti slávu: Aleluja!

Český zápas č. 15/2023 z 9. 4. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše