O půstu v životě Božího lidu staré smlouvy se dovídáme z Písma. Jako snad u všeho, co se příliš institucionalizuje, se z něho v průběhu času začal vytrácet smysl. Ježíš zdůrazňuje jiné hodnoty, postní praxe u něho ustupuje do pozadí, nicméně On sám, individuálně, mimo jakákoli pravidla, absolvoval dlouhý 40denní půst v odloučení na poušti, během něhož byl pokoušen od ďábla.

Tento půst byl Jeho osobním činem, bez nějaké nápadné prezentace. Můžeme se jen dohadovat, do jaké míry byl příčinou pokušení, které po něm následovalo, a do jaké zdrojem síly tomuto pokušení nepodlehnout. Při těchto úvahách ovšem stejně skončíme u toho, že vztah Ježíšova plného lidství a plného božství leží mimo náš rozum.
Postní praxe jednotlivých křesťanských církví je různá. A jde jednak o to, kdy se postit, tak i o to, co půst znamená, čeho se člověk během něho zříká. Římskokatolická církev drží jako postní den v týdnu pátek a před Velikonocemi čtyřicetidenní postní období, které začíná na Popeleční středu, což je 46 dní před svátkem Ježíšova vzkříšení; nepočítá se totiž do něho 6 postních nedělí. V tradičním pojetí při tom jde o zdržování se určitých pokrmů, případně o sexuální zdrženlivost. – Institucionální půst v životě protestantských církví ustoupil hodně do pozadí. Reformace se nestaví proti půstu jako takovému (jak si někteří členové církví vycházejících z reformace myslí), avšak před formou zdůrazňuje jeho obsah, vnitřní smysl. Střídmost by se měla stát součástí celého křesťanova života, nezávisle na dni v týdnu či ročním období. Nicméně oněch necelých sedm týdnů před Velikonocemi bývá v reformačních církvích přijímáno jako postní období.
Postní újma od jídla kromě jiného je připomenutím, že Boží dary, potřebné pro život, nejsou jen pro mne, nýbrž mají být sdíleny s druhými lidmi. Je jich dostatek pro naše potřeby, avšak nejsou k tomu, aby se jimi plýtvalo či aby byly zneužívány či nadužívány. Půst tak orientuje lidskou mysl od vlastního „já“ k druhým lidem a k celému stvoření. Jako takový je nesmírně užitečný a potřebný, i když jeho konkrétní forma může být hodně rozmanitá.
Ještě na počátku minulého století naprostá většina obyvatelstva pracovala v zemědělství, tedy jejich ekonomická činnost se týkala opatřování potravy. Dnes je situace jiná. Podstatně více než dříve si uvědomujeme vzácnost dalších komodit (tedy Božích darů). Úvahy o půstu a postní praxi se tak přirozeně rozšiřují na další potřeby k životu, především na energii. Ruská agrese na Ukrajinu nám tuto skutečnost nepřehlédnutelně připomíná. A tak bychom si v postním období měli připomenout, že nám opravdu stačí méně, než spotřebováváme, že nemusíme náš pozemský domov tak ruinovat svými nároky a požadavky. Mějme na mysli zvlášť energii. Je dobře, že její spotřeba v posledních měsících poklesla. Po dlouhá léta ovšem její spotřeba rostla, což není dobré svědectví o nás a našem způsobu života. Nejde jen o konečnou spotřebu v našich domácnostech, nýbrž i o spotřebu při výrobě předmětů, které si pořizujeme, a to často stále na kratší a kratší dobu, a třeba i zbytečně, neboť je nepotřebujeme. Když čtu o nátlaku na majitele aut, aby stará nahrazovali novými, vzpomenu si na souseda z dětství, který svou Pragu Alfu užíval téměř padesát let. Že stará auta jsou neekologická? To bohatě vykompenzoval tím, že nikdy nejezdil zbytečně. Když ovšem někdo v širokém okolí potřeboval nějak autem pomoci, třeba odvézt do nemocnice či převézt přiměřený náklad, nikdy neodmítl.
Současný stav ekonomiky motivuje k omezování. Ukazuje se, že naše náročnost a nestřídmost znamená slepou uličku, či spíše širokou slepou ulici, připomínající širokou cestu z Ježíšova Kázání na hoře. Postní období je vhodnou příležitostí místo péče o opatřování hmotných statků a jejich užívání věnovat čas a prostor v našich myslích úvahám o dobrém hospodaření vzácnými Božími dary a jejich spravedlivém sdílení.
Jiří Nečas
Jazyková poznámka:
Při skloňování slova půst se dříve „ů“ z nominativu měnilo v „o“ v ostatních pádech. Celkem nerad jsem od této praxe ustoupil, nicméně kapituluji před invazí anglického slova „post“, jež vyvolává asociace skromnosti na hony vzdálené.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše