My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.


Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát.

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti.

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK
Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské
Martin Moldan, biskup Apoštolské církve
Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské
David Novák, předseda Církve bratrské
Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů
Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství
Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha
Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne
Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský
Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický
Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický
Jan Vokál, římskokatolický biskup kralovéhradecký
Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké
Ladislav Hučko, apoštolský exarcha
Zdeněk Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský
Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký
Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký
Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický
František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský
Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK
František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy
Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a ERC
Daniel Fajfr, emeritní předseda Církve bratrské a ERC
Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství
Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v.
Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí
Jakub Sadílek, provinciál františkánů
Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů
Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů
Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí
Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester
Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance
Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství
Bronislav Matulík, kazatel a 1. místopředseda Církve bratrské
Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne
Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství
Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické
Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické
Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS
Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské
Josef Thál, člen Užšího výboru KMS
Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve
Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické
Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické
Milan Vostřel, farář Československé církve husitské
Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v.
Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství
Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady Církve bratrské
Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V Praze 7. 7. 2023

Zdroj: ČTK  https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/prohlaseni-zastupcu-ceskych-cirkvi-k-manzelstvi/2387601

Foto: Pixabay

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše