Více než 300 účastníků webináře "Zachraňte dětské životy - Průvodce odpovědným bankovnictvím pro aktéry a partnery z řad věřících“ se snažili odpovědět na obtížné otázky a najít cestu vpřed.

„Nemáme nic proti podnikům - vždyť tam pracují naši rodiče! Jen žádáme o udržitelné investice," pronesla během webináře třináctiletá Ellyanne Chlystun-Githae Wanjiku z Keni o odpovědném bankovnictví v oblasti klimatu, který se konal 9. května 2023.

Tato konference se konala online s cílem povzbudit a inspirovat aktivity organizací propojených vírou, aby došlo k zastavení zvyšování koncentrace CO2 emisí na základě financování projektů, které pomohou vyrábět čistší energii. Konference navazovala na sérii prohlášení a výzev, které v posledním roce vydávají světové organizace sdílející svůj světonázor na víře.

Jedna z výzev se nazývá „Klimaticky odpovědné finance - morální imperativ vůči dětem a živému světu“ a podepsali jej zástupci Světové rady církví (WCC), zástupci Programu OSN pro životní prostředí, představitelé Muslimské rady starších a představitelé Rady newyorských rabínů.

"Nyní nastal čas, aby poskytovatelé finančních služeb urychlili přechod na obnovitelné zdroje energie. Mají k tomu pravomoc - a odpovědnost. Vědecký a morální imperativ je jasný: do dalšího využívání fosilních paliv, včetně výroby, infrastruktury a výzkumu, se nesmí nově investovat," řekl Antonio Guterres, generální tajemník OSN, na podporu zahájení iniciativy 9. května 2022."

Konferenční setkání bylo výsledkem několikaměsíčního angažovaného bratrského dialogu mezi vedoucími představiteli víry a vědci, kteří se sešli, vědomi si nutnosti velké solidarity tváří v tvář celosvětové pandemii a rostoucímu zájmu o náš společný domov.

Jiří Bochez

Zdroje:

https://www.oikoumene.org/resources/documents/climate-responsible-finance-a-moral-imperative-towards-children

https://www.oikoumene.org/resources/documents/faith-and-science-an-appeal-for-cop26

Webinář "Zachraňte dětské životy - Průvodce odpovědným bankovnictvím pro aktéry a partnery z řad věřících“

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše