V předvečer Týdne modliteb za jednotu křesťanů se na již 16. ročníku slavnosti dne 17. 1. 2023 v kostele sv. Václava na Zderaze sešli studentští zástupci pražských teologických fakult a škol, kteří sloužili společně bohoslužbu slova.
Mottem pro tento ročník byl Minnesotskou radou církví vybrán verš Iz 1,17 „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“

Ondřej Kříž, zástupce Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, ve svém kázání poukázal na potřebu narovnávat vztahy s bližními, pomáhat maličkým, i těm, kteří jsou nám na první pohled vzdálení (s odkazem na Matoušovo evangelium 25,31-40). Dále pobožnost sloužili zástupci Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (Dominik Dostál), Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (Lukáš Gwozdz), Institutu ekumenických studií (Petra Klašková), Husova teologického institutu (Petra Kuglerová), Evangelikálního teologického semináře (Adam Čižmář) a Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické (Václav Shrbený). Na závěr shromáždění pozdravili pedagogičtí zástupci těchto fakult a škol, jmenovitě Jan Roskovec (ETF UK), Hana Tonzarová (HITS), Jiří Beneš (HTF UK), Martin Vaňáč (IES), Ladislav Heryán (JABOK), Pavel Frývaldský (KTF UK). Těšíme se na další ekumenická setkání v roce 2023. Veronika Matějková (foto: Tomáš Novák)

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše