O projektu budování komunitního centra a rekonstrukce Žižkova sboru v Praze na Žižkově s Ťáňou Vozkovou.

Díky terapeutce a provozní ředitelce komunitního centra Žižkostel, Táně Vozkové, měla redakce možnost navštívit přestavovaný kostel v Praze na Žižkově, který se už začíná rýsovat a podobat původní stavbě z roku 1923, jehož má být přesnou kopií. Během návštěvy, za intenzivní práce dělníků, jsme mohli vidět velké prostory, které budou sloužit Komunitnímu centru, duchovnímu a kulturnímu životu a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o celém projektu a hlavně o neuvěřitelné, trnité cestě, která k rekonstrukci kostela a naplnění záměru vedla.
Redakce

O projektu komunitního centra

V rámci projektu jsme se zavázali vybudovat zázemí pro sociální službu – Nízkoprahový klub Husita a pro komunitní služby centrum; to vše se dnes sjednocuje pod Komunitní centrum Žižkostel. V rámci podpory komunitních aktivit počítáme s vybudováním moderního a plně vybaveného multifunkčního sálu s kapacitou 350 osob, kavárny, kuchyně pro projekty komunitního vaření s jídelnou, prostoru pro coworking, sociálního bytu a hudební zkušebny, znovu vybudujeme komunitní zahradu s terasou a posezením pro veřejnost.

Za účelem rozvoje sociálních služeb zvětšíme a zmodernizujeme prostory nízkoprahového klubu, vytvoříme prostor pro sportovní vyžití, zřídíme dvě nové místnosti pro terapie. Duchovní služby budou mít své nezastupitelné místo v modlitebně.

Souzníme s myšlenkou, že život ve společenství, kulturní i duchovní život se má žít v jednotě a společně, že tyto kvality jsou spolu ideově nerozlučitelné a jedině tak se utváří člověk ve své celistvosti. Naše aktivity tak často nesou všechna tato poselství pospolu, umožňují modernímu člověku prožívat duchovní zážitky volně a bez předsudků.

Nízkoprahový klub Husita je stabilní a podporovanou sociální službou již od roku 2004. Komunitní centrum bylo založeno v roce 2012, z projektů evropských fondů je podporováno od roku 2018. Nově jsme v roce 2023 založili Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Projekt počítá s ekonomickou návratností investice, a to z hlavního zdroje pronájmu prostor. Počítáme především s pronájmem multifunkčního sálu, hudebních zkušeben a prostor sociální služby. Dále pak se ziskem z vlastních kulturních aktivit a v neposlední řadě se ziskem z provozu divadelního baru a kavárny.

Historie stavby

● V roce 2017 píšeme žádost o dotaci a v následujícím roce pracujeme na projektu, pražská diecéze nám schvaluje půjčku a doporučuje projektanta. Také dostáváme půjčku a chystáme se na výběr dodavatelské firmy.

● V roce 2019 třikrát vypisujeme výběrové řízení, které je dvakrát anulováno pro nedostatky v projektových pracech. Vybíráme realizační firmu a v květnu 2020 začínáme stavět. V červnu ale zastavujeme práce pro zjištění vážného porušení stability objektu; projekt počítal se zděnými nosnými prvky, v realitě jsou to pouze prkenné výztuhy. Jednáme na stavebním úřadě o povolení k odstranění některých konstrukcí. Stavební úřad ale reaguje vystavením demoličního výměru. Tomuto rozhodnutí se bráníme a jednáme s úřadem, který nakonec po třech měsících jednání své rozhodnutí odvolá.

● Najímáme nové projektanty a připravujeme potřebnou dokumentaci pro pokračování stavby.

● V květnu 2021 podáváme žádost o povolení na stavební úřad, které v říjnu dostáváme.

● Zima a špatné povětrnostní podmínky nám dovolují rozjet stavbu až na jaře 2022. Nicméně tím, že stavba byla víc než rok a půl zastavena, i do té doby stabilní konstrukce často degradovaly a museli jsme je odstranit a vytvořit kopii čelní zdi.

Kostel bude přesnou kopií stavby dočasné z roku 1923 a měl by být otevřen na podzim 2023.

Táňa Vozková
(redakčně upraveno)

967 2

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše