V poslední květnovou sobotu se pod Sázavským klášterem na louce u nábřeží Cyrila a Metoděje ve městě Sázava uskutečnila XXIII. Pouť na Sázavě k 1160. výročí příchodu Cyrila a Metoděje.

Celkem 30 dobrovolníků, převážně z Husova institutu teologických studií v Praze, z HTF UK a z Domu na půl cesty Maják, provozovaného michelskou farou Církve čs. husitské, postavilo v sobotní ráno pod vedením organizačního týmu z ústředí Církve čs. husitské, doslova na zelené louce, stanové zázemí pro bohoslužbu a další programy na hlavním pódiu, další pro společné stolování a kvíz, také pro výtvarnou soutěž dětí a umístilo barevné slunečníky jako označení jednotlivých stanovišť dětské zážitkové hry i jako místa pro předání štafety při III. štafetovém běhu o pohár opata Prokopa pro všechny. A mnohé další. A to vše za jedinou hodinu!

Krátce po 10.00 h. zahájil pražský biskup Církve čs. husitské David Tonzar bohoslužbu, při níž udělil svátost biřmování. V kázání uvedl - s ohledem na Svatodušní svátky - dar i potřebu vzájemného porozumění i přes rozdílnost názorů, kultur, apod.
Zcela originálně pojaté umělecké ztvárnění cyrilometodějského Proglasu zakomponovaného do zpívaných pasáží s byzantským nádechem v podání zpěvačky a herečky Dity Vích Hořínkové a mladého talentového herce Filipa Antonia nadchly všechny přítomné.

Mnohé příznivce si získalo i vystoupení sester Kačanových - zcela z jiného soudku. Jako mistryně světa v hip hopu zatančily krátkou sestavu a zazpívaly společně i s Markem Vávrou, ředitelem Církevní husitské ZUŠ Harmonie, kde se učí zpěvu a hře na kytaru.

Tři páry dětí z DD Sázava poté k potěše oka zatančily v oblečcích na latinsko americké tance zcela synchronně krátkou taneční sestavu.

Multižánrovost dovršil jazz blues rock koncert Michala Šmause, který nakonec roztančil i skupinu turistek z Vysočiny. Vystřídal ho krátce hudební workshop vedený Markem Vávrou, který nakonec podpořil i bubeník kapely.

Poutníci se hojně zapojili též do kvízové soutěže na téma: Po ovoci poznáte je. Otázky prověřovaly nejen znalosti o Cyrilovi a Metodějovi, ale i o jejich "ovoci", z něhož čerpáme dodnes. Hlavní cena - víkendový pobyt v Jánských Lázních, vstupenky do Husitského muzea v Táboře a do Muzea - Centra M. J. Husa v Husinci a též knižní dar České biblické společnosti - všem donátorům patří velký dík! - zlákaly k účast na kvízu mnohé.

Po výzvě k účasti na III. štafetovém běhu o pohár opata Prokopa pro všechny se zúčastnilo celkem 9 štafet. Běh byl velmi vyrovnán. Přestože běžci byli různých věkových kategorií, v cíli se ocitli nakonec všichni téměř současně! Pohár si mohl odnést ale jen jeden tým, který doběhl jej o chvilku dříve, než ostatní.

Paralelně celý den probíhal i program pro děti. Dopoledne děti malovaly na téma: Ovoce. Každý malíř si odnesl omalovánky: Cyril a Metoděj, nejlepší obrázky byly vyhodnoceny cenou vstupenky do Muzea Karla Zemana - též za věnování ceny děkujeme.

V poledne si poutníci připili k 1160. výročí Cyrila a Metoděje při agapální hostině. Na společný stůl s připraveným chlebem a vínem přinesli mnozí z poutníků další dobroty. Současně byla zahájena odpolední část dětského programu - zážitková hra:Po ovoci poznáte je! Na osmi stanovištích děti do knížečky, kterou na startu obdržely, zapisovaly během plnění nejrůznějších úkolů, včetně pohybových (kupř. chůze na slacklině). Zábavnou formou se tak dozvěděly o Cyrilovi a Metodějovi a jejich "ovoci". Na konci trasy čekal každého, kdo prošel všechna stanoviště krásný pomeranč, na jednotlivých stanovištích želé bonbónky v podobě ovoce.

Proslulou třešničkou na dortu bylo divadlo pro děti, které shlédli i mnozí dospělí. Je důležitější rozum, či štěstí? Na tuto otázku děti hledaly během představení odpověď. Zosobněný Rozum a Štěstí vtáhli děti do děje i maňáskovou pohádkou, která doplňovala děj vytvářený oběma postavami i za doprovodu originálních písniček.

Nádherné počasí podtrhlo všemi vytvořenou a sdílenou krásnou atmosféru letošní XXIII. Pouti na Sázavě. Kdo se nemohl zúčastnit, bude moci vidět alespoň ze záznamu pár střípků z pouti, které natočil přítomný štáb ČT pro Křesťanský magazín, který se bude věnovat tématu cyrilometodějské tradice.

Poděkování patří městu Sázava za spolupráci a technickou podporu a Ministerstvu kultury za finanční podporu, díky níž mohly být všechny programy volně přístupné.

Hana Tonzarová

Foto: Aleš Ptáček, Veronika Matějková

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše