V sobotu 20. 5. 2023 od 9:30 hodin se v Husově sboru v Ostravě - Svinově konalo diecézní shromáždění Olomoucké diecéze CČSH

za přítomností duchovních a zvolených laických zástupců náboženských obcí diecéze.

Shromáždění bylo zahájeno bohoslužbou vedenou bratrem patriarchou Tomášem Buttou, biskupem Tomášem Chytilem a em. biskupy. Při bohoslužbě přijal jáhenské svěcení bratr Jiří Pleva a oceněny byly osobnosti diecéze z řad duchovních – em. biskupové Jana Šilerová a Rudolf Göbel i laiků – s. Ivana Hornišerová a br. Zbyněk Sokol. Po závěrečném požehnání byli krátce představeni br. Bohdanem Kaňákem a přijali poděkování za obětavou a věrnou službu v CČSH.

Na shromáždění byli na další šestileté období zvoleni členové diecézních orgánů. Děkujeme Bohu za pokojné jednání v duchu křesťanské lásky.

Foto: Olomoucká diecéze CČSH

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše