Na Květnou neděli 10. 4. 2022 ráno jsme se společně setkali před naším Dřevěným kostelem v Blansku.

Venku jsme slavili první bohoslužbu se zvěstováním evangelia o vjezdu Pána Ježíše podle Lukášova evangelia. S ratolestmi v rukou za zpěvu Hosana, Hosana... jsme vcházeli dovnitř do kostela. Varhanice, hudebníci a zpěváci nás doprovodili při společném průvodu. V kostele jsme nejprve slavili svátost Pokání, jako svoji přípravu k prožití Svatého týdne, s čistým srdcem. Pašijím podle Lukášova evangelia jsme naslouchali ve scénickém provedení sester Martiny, Nikoly a bratra Roberta. Při bohoslužbách bylo představeno 16 letošních katechumenů, kteří budou, jako dospělí, pokřtění letos na Bílou sobotu. Byly jim předány Poklady církve /Vyznání víry, Otče náš a Desatero/, Nový zákon a zpěvník. Během bohoslužeb byla pokřtěná malá Sofie Anna, která přijala druhé jméno Jana. Požehnaný den Páně jsme společně prožili, jako slavnost ratolestí i pokorné ztišení u Ježíšova kříže. Bohu díky. Rada starších

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše