Letošní vstup do Svatého týdne jsme v naší náboženské obci začali, po duchovně naplněné postní době, přípravnou bohoslužbou v pátek 31. 3. 2023 večer v dřevěném kostele v Blansku. 

Liturgii Květné neděle – Palmárum jsme začali slavit už v sobotu 1.4. 2023 v Rudici, Vítějevsi a Lysicích. V neděli 2. 4. 2022 ráno v Boskovicích a po té jsme se společně setkali před naším Dřevěným kostelem v Blansku a hodinu před polednem na Brťově.

Odpoledne ve Vyškově, Ježkovicích, Rousínově a Račicích. Většinu bohoslužeb jsme začínali venku, byť nám letos počasí moc nepřálo, slavili první bohoslužbu se zvěstováním evangelia o vjezdu Pána Ježíše podle Matoušova evangelia. S ratolestmi v rukou za zpěvu Hosana, Hosana... vcházeli sestry a bratři dovnitř do kostela. Varhany a zpěváci nás doprovodili při společném průvodu. V kostele jsme nejprve slavili svátost Pokání, jako svoji přípravu k prožití Svatého týdne, s čistým srdcem.

Pašijím podle Matoušova evangelia jsme naslouchali na všech bohoslužbách V Blansku ve scénickém provedení sester Martiny, Andrejky a bratra Roberta. Při bohoslužbách bylo představeno 19 letošních katechumenů, kteří budou, jako dospělí, pokřtění letos na Bílou sobotu. Byly jim předány Poklady církve /Vyznání víry, Otče náš a Desatero/, Nový zákon a zpěvník. Požehnaný den Páně jsme společně prožili, jako slavnost ratolestí i pokorné ztišení u Ježíšova kříže. Bohu díky. Plně jsme tak využili textové bohatství naší bohoslužebné knihy, s požehnáním ratolestí, čtením obou evangelií, průvodem s ratolestmi a společenstvím s Ježíšem.

Farní úřad

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše