V pátek 10. února 2023 ve tři hodiny ráno byl na věčnost povolán dlouholetý předseda rady starších příbramské náboženské obce CČSH Vladimír Karel. Rádi bychom tímto osobním svědectvím poděkovali Hospodinu, že nám Vladimíra poslal do života, že jsme se s jeho rodinou mohli upřímně sdílet nejen ve sboru, ale i v jeho domově.

Hluboko v nás zůstane prožitek z adventní pobožnosti, kdy jsme společně se Štěpánkou, Ivčou a Jiřím zakusili projevující se Boží milost.

Každý jeden z nás jsme u společného stolu u Karlů doma cítili, jak se skrze vydávaná svědectví otevíráme pro Boží konání. Ve zběsile zrychleném světě, kdy si člověk nenajde čas pro člověka, lidství najednou rezonovalo s všeobjímajícím vnějškem.

Naše poslední osobní setkání připravila Prozřetelnost v předvečer Vladimírova odchodu do míst, kam nedokážeme nahlédnout, ale věříme, že jsou Božím prostorem míru a pokoje. Když jsme 9. února odpoledne odcházeli z oddělení paliativní péče v příbramské nemocnici, ani na chvíli nám na mysl nepřišlo, že se na pokoji č. 7 už nepotkáme.

Děkujeme Ti, milý Vladimíre, za úsměv na tváří, za milé vzpomínání, za tu chvíli, kdy jsi zapomněl na bolest a společně jsme žertovali o sestřičkách, ale i za upřímné vyznání, jak je těžké nést kříž, ale také jak ho nadlehčuje vědomí sdílení se s milovanou rodinou, pocit, že moje práce v životě má smysl. Přes tělesnou slabost a křehkost na nás vzhlížela tvoje upřímná a prosvětlená tvář, vyzařující pokoj a smíření. Jsme vděčni za společnou modlitbu Otčenáš před rozloučením. Cítili jsme nevšední intenzitu okamžiku, která se ještě znásobila ranní bolestivou zprávou.

Už jsi v laskavé dlani svého Stvořitele. Pošli nám, milý Vladimíre, několik paprsků radosti ze setkání s Pánem, aby prozářily, ulehčily a na pravou víru přivedly náš pozemský smutek.

Martin a Iva Jindrovi
foto: Karlovi - pobožnost 4. 12. 2022

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše