Dne 7. ledna 2023 se v chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí konala bohoslužba k 103. výročí Církve československé husitské, kterou vedl patriarcha Tomáš Butta s biskupským sborem - pražským biskupem Davidem Tonzarem, královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem, olomouckým biskupem Tomášem Chytilem a za účasti emeritních biskupů Štěpána Kláska a Michaela Moce.

Při bohoslužbě přijala svátost kněžského svěcení sestra Ondřejka Brabcová a bratr Jiří Bochez, který nastoupil následně do služeb církve na úřadě ústřední rady, v odboru pro ekumenu a vnější vztahy. Za ekumenu pozdravil přítomné hosty pravoslavný duchovní Jan Beránek. V Českém zápase č. 4 (vychází 22. 1. 2023) si můžete přečíst kázání královéhradeckého biskupa bratra Pavla Pechance, které zaznělo při této pro naši církev významné příležitosti.

Foto Tomáš Novák

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše