Dne 12. 6. 2024 byla v Husově sboru v Dejvicích připomenuta památka patriarchů Církve československé husitské.

Při bohoslužbě slova 12. června jsme ve sboru pražské dejvické náboženské obce s kolegy z úřadu ústřední rady a dejvickým farářem bratrem Lukášem Volkmanem připomněli - tak jak se sluší v tento čas - památku prvního patriarchy naší Církve československé husitské, Karla Farského, společně s dalšími patriarchy, kteří stáli v čele církve. Každý z nich měl svá zvláštní specifická obdarování, každý "vtiskl" do tváře církve svou osobnost. Vděčnost jsme vyjádřili také v modlitbách a květinami položenými k místům odpočinku těch z nich, kteří jsou uloženi v tomto sboru. Bohoslužbu vedl současný patriarcha bratr Tomáš Butta, jehož inspirující a aktuální kázání uvádíme v Českém zápase č. 26.

Stalo se rovněž milou tradicí v tento den současnému patriarchovi, jenž se narodil právě 12. června, společně popřát - a tak po bohoślužbě následovalo radostné setkání. A protože bratr Tomáš Butta je literárně mimořádně činný, překvapil nás nejen jako hudebník, ale též dvěma novými publikacemi - "Přes práh 100. výročí (projevy, dopisy příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2020 - 2023)" a "Biblické poselství křesťanských Velikonoc, Duchovní zamyšlení" - které představil.

Redakce

Foto: Tomáš Novák, Oldřich Nováček

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše