V neděli 22. října 2023 jsme si v Husově sboru v Roztokách připomněli 100 let od založení této náboženské obce.

Ranní slavnostní bohoslužbu sloužil bratr patriarcha Tomáš Butta společně s oběma místními farářkami - Jarmilou Kučerovou a Kristýnou Ptáčkovou. Přímluvné modlitby pronesli zástupci ekumeny z řad Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické a bratr farář Phanuel Osweto z téměř sousední náboženské obce v Kladně. V záběru bohoslužby br. předseda rady starších poděkoval za dlouholetou službu v náboženské obci sestrám a bratřím, kteří tuto obec nesou nejen svými modlitbami, ale zejména aktivní pomocí. Společenství pozdravili zástupci města a vyslechli jsme zdravici od bratra biskupa Davida Tonzara, který z důvodu zahraniční cesty s námi nemohl fyzicky být.

Po bohoslužbě následovala v klubovně Husova sboru vernisáž výstavy fotografií 100 let Církve československé husitské v Roztokách. Výstavu realizovaly sestry Blanka Humplová a Alena Havlínová za pomoci ostatních členů sboru.

Odpolední komponovaný pořad Čtení z kroniky Husova sboru vymyslel a sestavil předseda rady starších Tomáš Rozkydal. Pozval uměleckého ředitele Dejvického divadla Martina Myšičku, který je obyvatelem Roztok, zda se mohl zhostit čtení prastarého textu. Jsme vděčni, že pan Myšička pozvání přijal a bravurně přednesl dávné texty dokreslující napínavou situaci vzniku i další události, které tato náboženská obec během své staleté historie zažila. Čtení bylo proloženo zpěvy, které pro tuto příležitost vybral a též uskupil pěvecký sbor z členů sborů Local Vocal a Seriózní těleso sbormistr Adam Slavický. Ač byl tento komponovaný pořad vytvořen unikátně pouze pro příležitost oslavy 100. výročí NO, čtení v podání pana Myšičky i zpěv sborů se krásně doplňovaly a publikum odcházelo naplněno dojmy z tohoto kulturního zážitku. Nebyly by to oslavy, kdyby chybělo sdílení a rozhovory při příjemném občerstvení i smích a cvrlikání dětí, které se zapojily do tvůrčího i pohybového programu na sborové zahradě.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách i realizaci oslav podíleli. Jsme vděčni za Boží milost, že již po sto let může naše církev v Roztokách hlásat evangelium a vážíme si toho, že i my jsme součástí tohoto díla.

Za NO Kristýna Ptáčková, Jarmila Kučerová a Tomáš Rozkydal

08

09

10

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše