Bohoslužba s díkůvzdáním za úrodu s poděkováním za osm let služby farářky Anny Holínské.

Fotogalerií se ohlížíme za první říjnovou nedělí 1. 10. 2023 v Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem.

Při bohoslužbě s díkůvzdáním za úrodu místní věřící také poděkovali za osm let služby místní farářky Anny Holínské.

Ježíš řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Redakce

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše