Colors: Red Color

Ke Dni Země se již tradičně setkáváme také v jarním období u lesní kaple ve Škodějově v Podkrkonoší. Obklopují nás nejen rostliny a květiny, vyrůstající po zimě ze země, stromy mohutné i malé, které musejí čelit silným větrům z hor a které jsou zavlažovány jarním deštěm. Obklopují nás také zvířata – žijící volně v lesích a na loukách v této malebné, ale drsné krajině Podkrkonoší.

V dnešní perikopě z Janova evangelia se opět setkáváme s Dobrým Pastýřem, který zná své ovečky jménem, nepřelézá ohrady jako zloději a vchází tam dveřmi, kterými je vlastně On sám.

Přednáška historika Martina Jindry v rámci cyklu pořádaného ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Dne 25. 4. 2023 se od 10 hodin konalo setkání duchovních Církve československé husitské, kteří profesionálně pracují ve specifických oblastech duchovní péče.

Ve víře v zaslíbení Pána Ježíše Krista oznamujeme všem bratřím a sestrám, že sestra Eva Ševčíková, duchovní Církve československé husitské, zesnula 16. dubna 2023 ve věku nedožitých 90 let.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše