Colors: Red Color

Na všechno, co se nám v životě kdy stalo nebo děje, můžeme vždycky pohlížet z různých úhlů. Někteří lidé dokážou i v tom nejtemnějším okamžiku svého života vidět pozitivní smysl.

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 15 hodin se v přírodním areálu dr. Karla Farského ve Škodějově konala bohoslužba slova ke Dni Země za účasti patriarchy Tomáše Butty a vikáře libereckého vikariátu Benjamina Mlýnka, kteří k setkání přispěli svým zamyšlením nad biblickým svědectvím o přírodě.

Ježíšova svatost, moc a autorita vedla mnohé lidi k úvahám o tom, „zda opravdu není Mesiáš“. Nutili Ježíše, aby se tak projevil, ale on sám zachovával v tomto ohledu obezřetnou zdrženlivost.

V těchto dnech uplynulo 120 let od narození faráře Josefa Davida, jednoho z věrných, kteří službě církvi a lidem zasvětili celý život.

Každoročně pro Vás pouť koná Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava.

Letos bude pro všechny poutníky připraven duchovní a kulturní program s připomenutím Cyrila a Metoděje.

 
Kalendář: Pouť na Sázavě

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše