Colors: Red Color

Dne 24. října 2023 se v Komenského sálu v Praze Dejvicích konal teologický seminář, který byl zaměřen na funkci a práci duchovních v dynamických proměnách dnešní společnosti.

Fotografie z posledního rozloučení s ThDr. Petrem Tvrdkem, Th.D.

V neděli 22. října 2023 jsme si v Husově sboru v Roztokách připomněli 100 let od založení této náboženské obce.

Ve víře v zaslíbení Pána Ježíše Krista oznamujeme všem bratřím a sestrám, že sestra Bronislava Kubešová, farářka Církve československé husitské v. v., byla naším Pánem odvolána na věčnost dne 28. října 2023 ve věku nedožitých 92 let.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše