Kaplička v jihočeském Třebkově nedaleko Písku, zasvěcená sv. Anně, původně zvonička s umíráčkem, je architektonicky řešena tak, že jí nikdo nikdy jinak než kaplička neříkal.

Před pár desítkami let zdobily její výklenky i sochy svatých. Ty se ovšem jedné noci rozhodly, resp. nikdo se jich dvakrát neptal, přestěhovat kamsi za hranice v mylném domnění kohosi, že jsou nebývalé historické, a tudíž finanční hodnoty. Dnes kapličku zdobí obrázek sv. Anny, matky Panny Marie. První bohoslužbu Církve československé husitské zde sloužil 3. srpna roku 2019 tehdejší plzeňský biskup Filip Štojdl.

Po době covidu se letos poprvé v sobotu 5. srpna na tuto akci navázalo.

Z Písku dorazil husitský duchovní Samuel Vašin. Jeho zamyšlení souznělo zejména s mateřstvím a významem ženy, přítomní měli čas zamyslet se nad svými hříchy; jako důležité pro život každého duchovní vyzdvihl přístupnost k odpouštění. Bohoslužba byla zakončena večeří Páně, pro požehnání si mohl přijít i „bezvěrec“.

Větru dešti dávno neporoučíme – i tak jsme jim poroučeli leda v budovatelských písních, takže od předešlého večera neustupující trvalý déšť samozřejmě bohoslužbě až tak nepřál. I když se zde neshromáždily davy jako někde na Velehradě nebo v Medžugorje, počet účastníků vzhledem k počasí předčil očekávání a dle ohlasů přítomných lze předpokládat, že za rok bude bohoslužba mít větší návštěvnost a náves bude v případě nepřejícího počasí v duchu skladby nebožtíka Mariana Vargy deštníků a plášťov do dažďa ještě plnější.

958 2

Po bohoslužbě se část přítomných přesunula na posezení pod stodolou chalupy přímo pod kapličkou proti kříži, kde bydlí rodina Hejnových, kde bylo domácím pánem a paní nachystané malé občerstvení.

Ze samotného obřadu bylo patrné, že i bratr duchovní je svojí nepovýšenou lidskostí a vlídností normálním člověkem a při neformálním družném posezení to bylo ještě zjevnější.

I z malého semínka vyroste mohutný strom a právě ošatku takového drobného semínka víry, pochopení a naděje rozhodil Samuel plnou hrstí lásky mezi přítomné. A jak známo, ke klíčení je potřeba vlhkost, a té bylo vskutku dost.

Petr Hejna

Český zápas č. 34 z 20. 8. 2023

958 3

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše