Dne 1. ledna 2022 získala Česká republika jednoroční statut „pozorovatelského státu“ v řídící radě Evropského institutu kulturních stezek. Tento institut sídlí na Ministerstvu kultury v Lucembursku a je podporován přímo Radou Evropy.

Jedenáct již existujících kulturních stezek protíná Českou republiku, včetně Reformační stezky. Vláda ČR nevyužila svého předsednictví v Radě Evropy v druhé polovině roku 2022, aby přístupový proces ukončila; v únoru 2023 Česká republika stále není členským státem sítě evropských kulturních stezek.

Přitom dne 18. října 2022 se ve Štrasburku, v sídle Rady Evropy, uskutečnilo setkání správní rady EPA (Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe) zástupců úřadů České republiky a zástupců Cyrilometodějské kulturní stezky (certifikované 2021) v rámci výstavy „Kulturní stezka Rady Evropy: Cyrilometodějská stezka – Zlínský kraj“. Tato výstava byla ke zhlédnutí během října 2022 v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Nová Cyrilometodějská stezka si klade za cíl zvýšit povědomí o společném evropském dědictví prostřednictvím koordinované sítě partnerů v České republice a v různých evropských zemích. Přispívá k rozvoji kulturní spolupráce v celé Evropě a ilustruje naši společnou kulturu a dědictví spojené s odkazem Cyrila a Metoděje. Stezka je také platformou pro mezikulturní dialog, vzájemný respekt, sociální soudržnost a porozumění dosažené prostřednictvím kultury, cestovního ruchu a umění.

Na Cyrilometodějské stezce, která začíná v Roztokách u Prahy a končí ve Vranově u Brna, leží také Sázava, a proto letošní akce na Sázavě nabízíme všem, kdo se rozhodnou putovat za kulturními kořeny Slovanů. Cyril a Metoděj jsou symboly kulturního dialogu mezi východním a západním křesťanstvím, proto je letošní XXIII. ročník Pouti na Sázavě, organizovaný CČSH, posunutý na sobotu 27. května 2023. Slovanské pravoslavné církve slaví totiž Cyrila a Metoděje 11. 5. (24. 5. občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na Velkou Moravu přišli. Historicky je však doloženo pouze to, že se tak stalo na jaře 863.

Putování má široce kulturní rámec, v němž se každoročně realizují bohoslužby, koncerty, divadlo, zážitkové hry pro děti a rodiče a workshopy, výtvarná soutěž atd. Mezi pozvanými budou letos ekumeničtí partneři, kteří cyrilometodějskou tradici také ctí, především římskokatolická a pravoslavná církev, včetně ukrajinských hostů.

Jiří Bochez

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše