Kniha amerického psychologa Alexandra Levyho, „Sbohem mami, sbohem tati“ (nakladatelství Portál 2021) se věnuje často opomíjenému tématu smrti vlastních rodičů a truchlením nad jejich ztrátou.

Západní kultura má tendenci téma smrti vytěsňovat. Tím spíše, když jde o starší lidi. Úmrtí starších lidí se považuje za běžnou událost a přirozenou součást života. Existují přece mnohem tragičtější ztráty jako smrt dítěte, mladého člověka, životního partnera, živitele rodiny.

Ztráta rodičů v dospělosti ale představuje nepřenositelnou zkušenost, kterou prožije většina z nás – pokud neodejdeme z života dřív než oni. Přesto se o ní moc nemluví ani nepíše.
Autor nás touto zkušeností provází čtivou formou, text prokládá poezií na dané téma a uvádí příklady ze života klientů, se kterými pracoval.

Dělí se s námi i o svou zcela osobní zkušenost, kdy jeho otec po těžké operaci zůstal v kómatu a náhle zemřel, zatímco matka odcházela několik let a prošla všemi podobami stáří včetně tělesného chátrání, úbytku sil, stařecké demence a nakonec se změnila k nepoznání.
Na základě těchto přímo prožitých zkušeností vysvětluje, že cesty a podoba odcházení našich blízkých se mohou hodně lišit a ovlivňovat následné truchlení.

Po „osiření“ v dospělosti konečně dospíváme, procházíme obdobím ztráty prvního rodiče a obvykle po určitém časovém odstupu přichází ztráta toho druhého. V tomto období ztrácíme své životní jistoty, přehodnocujeme, co je pro nás důležité, a jsme konfrontováni s vlastní smrtelností. Často dochází i ke změně ve vztahu k náboženství a duchovní orientaci.

Ztráta rodičů často mění i podobu našich vztahů, ať už manželských, sourozeneckých či přátelských.

Autor vysvětluje důležitost truchlení pro naše duševní zdraví a další plnohodnotný život. Uvádí, že třetina klientů, kteří v USA vyhledají psychoterapeutickou pomoc, trpí problémy spojenými s neprožitým smutkem nad ztrátou blízkého člověka. Na konci knihy najdeme pár praktických rad, doporučení a rituálů, které mohou truchlícím usnadnit prožití náročného, ale i velice cenného životního období.

Markéta Černá
Alexandr Levy: Sbohem mami, sbohem tati, nakl. Portál 2021

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše