Od 1. září do 4. října 2024 se v Praze a okolí uskuteční multižánrový festival Take Care. Program má za cíl reflektovat ekologická témata a podněcovat k aktivní naději.

Událost inspirovaná encyklikou Laudato si’ nabídne několik desítek kulturních akcí, modlitebních setkání i praktických workshopů.

Tým festivalu Take Care zve jednotlivce i společenství k účasti na oslavě Doby stvoření. Toto období každoročně začíná Dnem modliteb za péči o stvoření 1. září a končí 4. října na svátek sv. Františka. Doba stvoření je vhodnou příležitostí k vyjádření radosti nad krásou fyzického světa a přírodního bohatství, stejně jako k promýšlení závažných ekologických otázek naší doby. Cílem festivalu je upozorňovat na naléhavost těchto otázek, ale také podněcovat k aktivní naději v pozitivní změnu.

Festival započne slavnostním zahájením 1. září na nádvoří františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. 4. října jej zakončí ekumenická celebrace organizovaná Uměleckou platformou Karavana. V mezičase proběhne celá řada akcí pořádaných na více než třiceti místech v Praze a okolí. Mezi spolupracujícími organizacemi bude například Akademická farnost Praha, klášter Fortna nebo klášter Pražského Jezulátka. Výtvarnou scénu bude zastupovat například galerie Jilská 14 nebo Ateliér radostné tvorby. Praktické workshopy zajistí Cirkulární dílna v Kampusu Hybernská nebo komunitní platforma Na ovoce. Dalšími programy přispěje také Městská knihovna v Praze nebo Skautský institut. V nabídce budou také divadelní představení, přednášky či diskuze. Program akcí bude zveřejněn v průběhu léta na webu www.festivaltakecare.cz.

Vydat se na cestu k ekologickému obratu

Organizátoři jsou si vědomi toho, že problematika ekologie je velmi komplikovaná a na řadu otázek neexistují jednoduché a jednoznačné odpovědi. Rozmanitý program festivalu proto spojuje rozličná uskupení reprezentující širokou škálu přístupů k ekologii, která spojuje snaha o naplňování tzv. ekologického obratu, ke kterému se festival snaží účastníky motivovat.

Myšlenka ekologického obratu je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si’. Tento významný dokument z roku 2015 upozorňuje na závažná a vzájemně propojená ekologická a sociální témata a vybízí všechny lidi na světě, aby problémy současného světa promýšleli a snažili se na ně odpovídat změnami ve svých životech. V misi festivalu je ekologický obrat popisován jako „rozhodnutí vydat se na cestu vytváření a obnovování harmonického vztahu lidí s přírodou. Být ohleduplný vůči svému okolí a všemu živému. Vnímat svět jako široký ekosystém vztahů, na který mají naše aktivity vliv. Zajímat se o dopad našich činů.“

I společenství, která se do letošního ročníku festivalu aktivně nezapojují, chce tým festivalu pobídnout k vlastnímu kreativnímu přístupu k oslavě Doby stvoření a Dne modliteb za péči o stvoření. Je možné uspořádat na tento úmysl bohoslužbu či modlitební shromáždění, přečíst encykliku Laudato si’ a promýšlet její sdělení nebo si pokládat praktické otázky spojené s tím, jak jako jednotlivci či společenství můžeme prožívat svůj ekologický obrat.

Festival pořádá Umělecká platforma Karavana, spolek sdružující umělecky zaměřené lidi se vztahem ke křesťanským hodnotám. V minulém roce se do festivalu zapojilo více než třicet organizací, které uspořádaly přes sedmdesát akcí.

Více informací o festivalu naleznete na:

www.festivaltakecare.cz

www.facebook.com/FestivalTakeCare

www.instagram.com/festival.take.care

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše