Poezie a undergroundová rocková hudba. Říkáte si, jak jdou oba žánry dohromady? Ve Vršovickém divadle MANA ano.

Návštěvníci komponovaného satirického večera v divadle Mana při Husově sboru v pražských Vršovicích, konaného v neděli 25. 2. 2024 a připraveného k výročí 25. února 1948 se přesvědčili, že se obojí může velice dobře doplňovat. Zvláště když jde o přiléhavé verše, vtipné epigramy a aforismy v naší církvi dobře známého (nedávno žel zesnulého) básníka Aloise Volkmana v podání herce a dabéra Jana Szymika a hudbu rockové kapely Svatopluk s písněmi disidenta Svatopluka Karáska, včetně legendární Say no to the Devil. To vše okořeněno úvahou faráře Lukáše Volkmana srovnávající motivy dvou Kristových spolupracovníků, apoštolů zrazujících Ježíše, s úmysly příslušníků Státní bezpečnosti.

V prvém biblickém případě osobní prospěch, jenž vyústil v dobrovolné udání a v druhém pak obyčejný a vlastně do jisté míry omluvitelný, strach... Dovedeno do dnešních dnů: "Kdo z nás nezapřel a často nezapírá ve svém životě Krista, ať už slovem, mlčením, nebo konkrétními činy?! A přitom ani nestojíme před židovskou veleradou. Aktuální otázkou je, zda také dovedeme litovat svých provinění jako Petr a zda činíme pokání, neboť ono je zdrojem naší touhy po proměně a je zdrojem nových začátků..."

"Ještě horším řešením (než Jidášova sebevražda) se mi zdá naprosté popírání viny, trvalé lhaní a tváření se, že se vůbec nic nestalo. U nebiblických Jidášů se totiž výčitky svědomí zpravidla nikdy nedostavují..."

Historie se opakuje a není radno na to zapomínat. Některé věci se zkrátka nemění. Tuto mnohokrát ověřenou pravdu připomněl v krátkém pozdravu i historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna, senátor Jiří Růžička a měli ji patrně na mysli tvůrci onoho povedeného komponovaného únorového večera v Maně, také při výběru trefného názvu Mráz přichází z Kremlu...

Redakce

Foto: Klára Matoušová

Z citované poezie Aloise Volkmana

21. SRPEN 1968
To co provedl Kain Ábelovi vy jste schopni označovat slovy bratrská pomoc?!

PÍSEŇ PRÁCE
Je nutno přepracovat nově zpracované ... V rámci své pracovní náplně vypracovat
postupy k rozpracování navrženého ...
Jen tak se propracujeme k vyšší pracovitosti.
To jsme to dopracovali!

OBJEV
Objevné dílo básník vytvoří. ..
Pak díky objevu knihtisku objeví se cenzoři a už se neobjeví dílo.

DÍRA DO SVĚTA
Komunismem, jehož neznali jsme míru, jsme nakonec udělali díru.
Do světa. Do toho třetího ovšem.
A je po všem.

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše