V kapli NO CČSH v Praze 8 – Karlíně se 24. října 2023 uskutečnila zajímavá přednáška prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.

Jejím tématem se stal rodinný život Jiřího z Poděbrad, který vstoupil do dějin jako „husitský král“, popřípadě jako „král dvojího lidu“, tj. kališníků a katolíků. Přednáška poodhrnula oponu „velkých dějin“ a nahlédli jsme do nepříliš známých rodinných strastí i dílčích radostí mimořádné osobnosti české i evropské historie. Více než čtyři desítky přítomných diváků se dozvěděly, že neméně dramatický jako Jiříkovo veřejné působení byl i jeho rodinný život, od pohnutého dětství a jinošství, přes ztrátu první manželky a zdravotní nesnáze, až k potížím s potomky, o něž se snažil vzorně starat.

Setkání moderovala za Dialog na cestě a Pražský klub spisovatelů PhDr. Olga Nytrová. Na začátku připomněla, že si váží autorských příspěvků Petra Čorneje pro sborníky k výročí Jana Žižky a kalendáře Blahoslav, na nichž se jako editorka se svým manželem Václavem Strachotou podílela.

Potom se zeptala, co Petra Čorneje inspirovalo, aby se začal věnovat historii. „Působilo na mne prostředí, v němž jsem vyrůstal, na Žižkově, nedaleko Ohrady. Téměř každý den jsem si hrál na Vítkově, takže jsem se pohyboval ve stínu pomníku Jana Žižky. To mne zasáhlo a ovlivnilo, a kromě toho sehrál svou roli také vliv mého dědy z matčiny strany, který byl Jihočech. Žil v Kestřanech, kousek od Písku, a od Sudoměře, kde Žižka svedl jednu ze svých prvních vítězných bitev. Dědeček mě prakticky až do mých deseti let vychovával, takže mne tímto způsobem formoval,“ prozradil host.

Na otázku, čím vším se zabýval ve svém pracovním životě, odpověděl: „Pracoval jsem v Akademii věd, tam jsem se ubíral spíš tím literárněvědným směrem. Potom jsem působil na různých fakultách, ať už na Filosofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jeden čas jsem přednášel na Literární akademii a posléze na Husitské teologické fakultě UK.“

Celý rozhovor a následující přednášku, po níž se s Petrem Čornejem spokojení diváci rozloučili srdečným potleskem, budete moci v blízké době zhlédnout na Dialogu na cestě na YouTube.

Václav Strachota

1081 6

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše