V těchto dnech vychází oblíbený rodinný kalendář Blahoslav, v němž vám nabízíme celou paletu zajímavých textů rozmanitých žánrů.

Jednou ze základních hodnot lidstva je nesporně moudrost, která se proto v kalendáři Blahoslav 2024 pro tentokrát stala ústředním tématem. V každém z měsíců se objevuje teologická stať, svědectví, povídka nebo báseň k této veličině směřující. Jako vždy však nechybí ani svědectví teologů i laiků o životě naší církve a společnosti, a to formou vzpomínek, vyprávění a povídek vážných, romantických i humorně laděných. Nechybí ekumenický úhel pohledu.

Naději a lásku nám daruje poezie básnířek a básníků z naší církve i z řad členů a sympatizantů Dialogu na cestě, který oslavuje v roce 2023 dvacáté výročí svého vzniku.

Každý z měsíců v nabízené publikaci uvozuje několik citátů věnovaných působivému a velmi oslovujícímu tématu moudrost.

Věříme, že při čtení kalendáře získáte mnohé originální podněty k zamyšlení nad smyslem víry, nad cestou naší církve. A uvědomíte si, jak důležitým svorníkem hodnot je právě moudrost, oceňovaná u antických filosofů a především v Bibli.

Doufáme, že se potěšíte a povzbudíte při listování těmito stránkami, na nichž se autoři upřímně podělili o své životní situace, výhry i prohry, o dozrávání na duchovní cestě. A také, že naleznete inspiraci pro hlubší sebereflexi, hodnocení své vlastní životní pouti a porovnání své zkušenosti lidí víry s prožitky dalších praktikujících křesťanů. Radost budete mít i ze skvělého výtvarného doprovodu, který opět připravili s výraznou invencí výtvarní redaktoři Oldřich Nováček a Tomáš Novák.

Olga Nytrová a Václav Strachota

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše