Informace o vzdělávacích kurzech pro ty, kteří se chtějí stát nemocničními kaplany (nebo jimi již jsou a potřebují své vzdělaní doplnit kurzem pro nemocniční kaplany) a o formačně vzdělávacím setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabídla na portálu celoživotního vzdělávání kurz Nemocniční kaplan, který plánuje realizovat v akademickém roce 2023/24. Přihlášení bylo vyžadováno do 22. června 2023, je otázkou, zda je ještě možné. Více zde.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v roce 2023/24 otevírá kurz „Nemocniční kaplan“ také.
Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana.
Kurz je určen:
– všem zájemcům o problematiku nemocničního kaplanství s doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni.
Podrobnosti a přihlášky na odkazu ZDE.
Přihlášení je stále možné, a to do 12. října 2023 – viz bližší informace (pozor je třeba doporučení představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC ).

Stávající nemocniční kaplany by mohlo zajímat, že Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference pořádá ve dnech 1.10.-4.10.2023 ve Stojanově na Velehradě již XVIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Již tradičně je setkání zahájeno jednodenní duchovní obnovou, tématem odborného programu je Naděje v nemocničním kaplanství. Více informací zde
Přihlašování je možné na tomto odkazu

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše