Náš domácí hospic Athelas v Písku rozšířil v polovině září nabídku svých služeb. Pacienti nyní mohou využívat i služeb ambulance paliativní medicíny. Ambulance je určena pro vážně nemocné klienty, jejichž zdravotní stav ještě nevyžaduje hospicovou péči, ale léčba je již nad rámec možností běžných lékařů.

Ambulance se nachází v budově zázemí domácího hospice Athelas v Písku v areálu krajské nemocnice. Husitská diakonie jako zřizovatel přispěla na vybavení prostor ambulance čtyřiceti tisíci korunami, které získala veřejnou sbírkou.
Kateřina Klasnová
ředitelka Husitské diakonie

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše