Se slovy proroka Izajáše 2,5 "Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!" jsme vstoupili do adventní doby L.P. 2022 v náboženské obci Blansko. Ještě před 1. adventní nedělí je u nás letitá pěkná tradice, že se společně setkáme napříč generacemi a pleteme adventní věnce.

V úterý 22. 11. před biblickou hodinou jsme věnce vyrobili a připravili na neděli. Poslední bohoslužbu uplynulého církevního roku jsme slavili v pátek 25. 11.v 17:30 hodin s přáním všem Kateřinám. To se již definitivně uzavřel liturgický rok s evangelistou Lukášem. V sobotu 26. 11. se v Rudici konala adventní vigilie v místní Kapli sv. Barbory. Bratr farář Martin také v sobotu v podvečer symbolicky zapálil první adventní svíci na věnci, který je na hlavním náměstí v Blansku. Při té příležitosti přednesl adventní zamyšlení na zaplněném náměstí blanenskými farníky a spoustou kolemjdoucích. Na první adventní neděli se konaly v 7:45 hodin první bohoslužby v Boskovicích. Vzhledem k tomu, že v celé ulici byla přerušena dodávka el. energie, byly to opravdové roráty. Bez světel, varhan a topení, ještěže je v kostele klavír, tak jsme nebyli bez hudby, protože naše varhanice hrála na klavír. Další bohoslužba byla v 9 hodin v Dřevěném kostele v Blansku a po ní tradiční posezení pro všechny generace na kávě a čaji v sále na faře. Sváteční dopoledne uzavřela v 11 hodin bohoslužba v kapli na Brťově. Při všech bohoslužbách jsme slavili svátost Pokání s veřejnou zpovědí, jako vstup do času půstu a pokání a na závěr proběhlo žehnání domácích adventních věnečků, které si přinesli někteří účastníci bohoslužeb. První adventní neděli uzavřel v 17:30 hodin první adventní koncert, který se těšil zájmu a účasti mnoha lidí, kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí. Věříme, že nás čeká příjemná doba spojená s bohoslužbami, roráty, koncerty a spoustou přátelských setkání. Přejeme požehnaný advent v očekávání zaslibovaného Pána.
Rada starších v Blansku

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše