Deštivá, ale krásná byla třetí zářijová neděle (18. září 2022) v blanenské náboženské obci. Pozvání do našeho dřevěného kostela v Blansku přijal náš brněnský biskup Juraj Jordán Dovala.

Při bohoslužbách udělil svátost biřmování našim biřmovancům. Připraveno přijmout tuto svátost bylo sedm sester a bratří, jako je sedmero darů Ducha Svatého. Bohužel během týdne dva onemocněli na covid-19, a tak biřmování přijalo nakonec pět věřících. Sestra Martina Bulgurovská byla pověřená při bohoslužbách externí kazatelskou službou. Kostel byl tradičně plný lidí a srdečné atmosféry, do které se proplétaly nitky nervozity a chvějivého očekávání biřmovanců. Bratr biskup vedl liturgii v češtině, ale kázání přednesl ve své rodné slovenštině a bylo to opravdu působivé připomenutí, že se jsme v Církvi Československé husitské a že alespoň na této úrovni jsou Češi a Slováci stále bratři a sestry. Průběh biřmování byl srdečný, lidský a dojemný, což dokazovalo i šustění kapesníčků v mém okolí a přiznávám, že jsem jej také potřebovala. Vzduchem se vznášela úcta, pokora, hrdost, láska a soudržnost a já jsem věděla, že tady jsem nejen ve svém duchovním domově, ale v našem společném chrámu čistého srdce, radosti ze setkání a sdílení, pokory, přijímání a dávání. Na program se dostala ještě jedna krásná záležitost, oslavení narozenin hned dvou sester, Martinky a Idušky. Všichni jsme jim za zvuků varhan přáli jenom to nejlepší a ujistili je, že kromě vlastních rodin mají i tuto naši duchovní rodinu, která je bude vždy podporovat, utěšovat, potřebovat a přijímat takové, jaké jsou. Po bohoslužbách rozdávali biřmovanci koláče všem účastníkům bohoslužeb. To už je u nás taková tradice. Naše varhanice nacvičila zpěv a krásné tony trubky doprovázely zpěv písní ze zpěvníku. Následovala zahradní slavnost na faře a přes deštivé počasí i na farní zahradě. Chtěla bych tímto vzdát poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení, vše vypadalo velmi lákavě a bylo vynikající. V úctě se skláním i před těmi, kteří zajišťovali servis, ať už se jednalo o přípravu kávy, točení piva, přípravu pokrmů, grilování masa, pečení sladkého či sklízení a mytí nádobí, vše fungovalo jako dobře promazaný stroj. S vděčností Petra Anna Marie Heinrichová

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše