Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a jako každý rok utíkají velmi rychle. V mém případě se rozhodně nedá říct, že by se jednalo o „prázdné dny“. Kromě brigád, provázení návštěvníků hradu Střekov a doučování němčiny, je mám tentokrát vyplněné beze zbytku.

Letos pro naši rodinu začaly velmi důležitou událostí, a to kněžským svěcením mojí maminky, které přijala v rámci sváteční bohoslužby na Krakovci z rukou bratra biskupa Davida Tonzara. Atmosféra byla plná lásky a Božího požehnání a stále ve mně ještě všechny pocity doznívají.

Nejprve jsme se báli, že nepřízeň počasí vše překazí, ale modlitby byly vyslyšeny a s příjezdem bratra biskupa se mračna roztrhla a začalo svítit sluníčko. Dojemné bylo i maminčino představení, kterého se ujala sestra Eva Vymětalová, která byla její učitelkou na Husitské teologické fakultě UK a později i vedoucí diplomové práce.

Měla jsem tu čest být spolusvětitelkou a díky této roli jsem vše prožila mnohem silněji. Jak zmínil bratr biskup, přivedla mě ke Kristu a já ji mohla požehnat na její cestě ke službě. Toto propojení ještě více upevnilo už tak silné pouto, které mezi sebou máme.

Přeji vám všem naplněné dny a Boží požehnání.

Anička Josefína Šolcová,
NO CČSH Děčín

Český zápas č. 33 z 13. 8. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše