Malování “nejen“ na chodníku 2024 – v pořadí 29. ročník – je vyhlášeno opět pro malé i velké. Akce proběhne od začátku června do konce srpna 2024.

V letošním roce si připomínáme kulatá jubilea našich dvou významných národních osobností: 600. výročí úmrtí husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova (*kolem roku 1360 v Trocnově, + 11. 10. 1424 u hradu Přibyslavi) a 200. výročí narození a zároveň 140. výročí úmrtí vlasteneckého hudebního velikána Bedřicha Smetany (*2. 3. 1824 v Litomyšli, + 12. 5. 1884 v Praze).

Ačkoli se životy obou mužů zdají zcela odlišné, velmi zřetelně mapují svou dobu a především je spojuje jejich vnitřní touha po naplňování dobra, pravdy, krásy a spravedlnosti, za které stojí za to žít i mnohé pro to vytrpět a zakusit.

Čím jsme starší a máme více zkušeností, tím zřetelněji poznáváme velikost našich předků. Jsou jak pro náš národ, tak pro mnohé lidi celého světa jasným světlem, vzorem a příkladem. Jsou také vnitřní posilou na naší nelehké cestě životem, svými činy ukazují vzhůru k nebeským výšinám, dodávají nám odvahu a statečnost, vlévají do našich žil naději a novou energii.

Letošní malování se tedy soustřeďuje na tyto dvě osobnosti a chce nás vyzvat k malování obrázků, které mají vztah jak k Janu Žižkovi, tak k Bedřichu Smetanovi. Můžete však ztvárnit nejen obě klasické postavy, ale také vše, co s jejich životy a dobou, v níž žili, souvisí. Je tu příležitost pro všechny, kdo rádi malují postavy, koně, vozové hradby … nebo různé hudební nástroje, byť se k Bedřichu Smetanovi nejvýstižněji hodí klavír.

Malování “nejen“ na chodníku 2024 – v pořadí 29. ročník – je vyhlášeno opět pro malé i velké. Akce pořádaná Odborem duchovní péče Pražské diecéze naší církve proběhne od začátku června do konce srpna 2024. Je potřebné zdůraznit, že spojuje dohromady dvojí způsob malování! - Jednak jsme byli poslední léta zvyklí posílat vyfotografované či naskenované obrázky mailem či poštou a nyní opět pokračujeme v původní podobě malování při společném setkání v určitém dni, čase a na konkrétním místě.

Tímto způsobem se může zapojit co nejvíce náboženských obcí i jednotlivých rodin. Navíc můžete malovat v místě svého bydliště nebo tam, kam pojedete na prázdniny. Pokud budete volit tento způsob, své vyfotografované či naskenované obrázky zašlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Bude-li pro vás snadnější zaslat obrázky v papírové podobě poštou, uveďte adresu: Farní úřad Církve československé husitské, Husovo náměstí 273, 280 02 Kolín III.

K zasílaným obrázkům uvítáme, když pro přiblížení, oživení a zpestření napíšete také krátký příběh! Vaše malířské i literární výtvory rádi uveřejníme v našem tisku či na webových stránkách církve!

Celkové završení akce se uskuteční 1. neděli v září – 1. 9. 2024 v Husově sboru v Čelákovicích při bohoslužbách s dětským programem a s požehnáním do nového školního roku 2024/2025. Sejdeme se všichni společně v 9, 30 hodin na adrese: Husova ulice 1060, 250 88 Čelákovice.

Jsou zváni ti, co obrázky už pošlou dříve, zároveň s těmi, kteří přímo ten den v Čelákovicích budou malovat na chodník či na čtvrtky papíru (podle počasí nebo vlastní volby). A všichni společně budou nakonec také oceněni! Každý malíř či malířka dostane Pamětní list, sladké občerstvení a odnese si s sebou pěknou odměnu.

Modleme se, abychom z Boží milosti i z vlastního přičinění znovu zažili radostné a povzbuzující obecenství, které nám přinese potřebnou sílu a novou energii do další budoucnosti!

ThMgr. Krasava Machová, metodička pro duchovní péči

 pdfMalování 2024 - průvodní dopis

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše