Každoročně se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů ke konání Ekumenické studentské slavnosti schází zástupci studentů i pedagogů pražských teologických fakult a škol.

Tentokrát se slavnost konala v úterý 23. ledna 2024 v kostele sv. Václava na Zderaze a průvodním textem byly ekumenickou komunitou z Burkina Faso vybrány verše z Lukášova evangelia 10, 25-37.

Kázáním posloužila studentka Husova institutu teologických studií Veronika Richtářová, která zastupovala i Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Dále slavnost vysluhovali zástupci Husitské teologické fakulty (Elisa Kibireva), Katolické teologické fakulty (Anežka Miškovská), Evangelické teologické fakulty (Lalia Diopová), Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické (Nikola Krejčíková), Institutu teologických studií (Filip Žilka).

Na závěr slavnosti shromáždění pozdravili děkani Jiří Vogel (HTF UK) a Jan Roskovec (ETF UK), proděkan Jaroslav Brož (KTF UK), odborný asistent Petr Jandejsek (JABOK, IES) a vedoucí studijního odd. Tomáš Netřeba (HITS a VŠ ZSPA).

Akci pořádala Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR letos již po sedmnácté.

Tvůrci pořadu slavnosti, ekumenická komunita křesťanů z Burkina Faso, se pokusili českým účastníkům předat část ze své spirituality skrze písně a předepsané modlitby. Téma pomoci bližnímu v Africkém kontextu ještě podtrhla sbírka při slavnosti, kterou představil br. farář Phanuel Osveta, a která byla celá věnována na projekt Afrika Africe.

Děkujeme všem zúčastněným za štědrost, milé společenství a těšíme se na příští ročník!

Za pořadatelské organizace, Veronika Matějková

Redakce

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše