Colors: Green Color

Zamyšlení nad tématem tohoto měsíce vyvolává poněkud rozporuplné úvahy. Pro tý­deník s náboženskou tematikou je takové téma zajisté klasické, zpracované do detailů v nesčetných homiliích a meditacích inspirovaných sakrálními texty a jejich květnatými interpretacemi.

O humoru do křesťanského časopisu pro děti Cesta napsala Jana Krajčiříková.
Říká se, že humor je koření života. A smysl pro humor člověka odlišuje od ostatních živočichů. Je to určitě fajn, když dokážeme těžkou či nepříjemnou situaci odlehčit vtipem a nadhledem.

Již odmalička mě tatínek brával kaž­dou sobotu do Beskyd na Ondřejník. Chodívali jsme s naší fenkou Monou, zatímco maminka nás čekala doma. Pokaždé jsme se znovu dívali na malou chatrč, která stála na úpatí nejprudší části této trasy. Vyprávěli jsme si, jak by se dala opravit a zve­lebit. Jak jsem dospívala, priority a aktivity v mém životě se měnily a s tatínkem začal více chodit můj mladší bráška Jeník.

Pro děti do křesťanského časopisu Cesta napsala Jana Krajčiříková a ilustrovala Lucie Krajčiříková. Víte, když je někdo socha, nemůže se jen tak sebrat a někam si zajít, bavit se s ostatními... Takže své poz­natky o světě získávám jen z toho, co vidím a slyším kolem sebe.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše