wuch 03

Colors: Purple Color

Kázání s připomenutím dr. K. Farského a jeho návštěvy v Liberci před 101 lety – duben 2022

Další biblické texty: Ž 103,6-13, J 1,9-13
Píseň č. 171
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové a dcery Boží.“ (Ř 8,14)

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz