wuch 03

Výklad pro děti před příchodem Mikuláše na 1. adventní neděli v prosinci 2023.

Mk 13,32-36

Milé děti,

už se zase blíží Vánoce. Čekáme na Ježíška, malého Ježíše, který se narodil jako dítě, přišel na svět mezi nás, odešel, a zase přichází. A čekáme i na jeho služebníka Mikuláše – biskupa z dávné doby. I k nám přijde svatý Mikuláš. Kdo to je? Je to někdo, kdo na nás působí vážně a důstojně. Ale je především tím, kdo má rád děti a chce jim něco dobrého dát. Je šťastný, když lidé i děti něco dobrého a prospěšného udělají. Musíme na něho ještě chvíli počkat.

Čekání vyžaduje trpělivost. Řeknu vám příběh z Bible. Jeden člověk měl veliký dům. Musel jej však opustit, neboť se vydal na dalekou cestu do vzdálené země. Než odešel, rozdělil svým služebníkům úkoly a strážci řekl, aby dobře hlídal. Chtěl, aby až se vrátí, bylo v jeho domě vše v pořádku a všichni se v něm cítili dobře. Nikdo nevěděl, kdy se přesně vrátí. Někdo se snažil plnit správně úkoly, jiný si zalenošil a někdo dokonce druhým začal ubližovat.

Je to podobné jako doma, ve škole nebo v zaměstnání. Když odejdou rodiče a řeknou: „Ať je všechno v pořádku, až se vrátím.“ Nebo ve škole paní učitelka nebo pan učitel odejde na chvíli ze třídy a nechá žáky, aby se samostatně věnovali úkolu. Nebo vedoucí v zaměstnání rozdělí práci a musí se věnovat sám něčemu jinému. Nikdo neví, kdy zase přijde zpátky.

Čekání vede také k bdělosti. V příběhu je důležitý strážce, vrátný. Když všichni spí, tak on musí být vzhůru a být pozorný. Měl oznámit, až bude majitel domu přicházet. Kdo by z vás chtěl být strážce? Strážce bude čekat u dveří a oznámí nám, až přijde Mikuláš. Dostane klíče od celého domu, aby mohl vše dobře zamknout a když bude potřeba, tak zase dveře otevřít. A dostane také lampu, lucernu, světlo, aby i v noci viděl.

Čekání lze využít k tomu, že můžeme udělat něco dobrého. Můžeme třeba něco zazpívat. Mikuláš má rád, když děti zpívají. Zpěvem ho můžeme přivolat.

Některé z dětí zazpívá sólově písničku nebo děti zpívají společně.

Příchod Mikuláše, který nejprve zaklepe na dveře. Strážce oznámí všem: „Mikuláš, už jde, už je tady…!“

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz