Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.

Z dnešního evangelního čtení vnímáme, že Boží řeč k lidskému pokolení je velmi jednoduchá a výstižná.

A tak snadněji pochopíme, že sám Ježíš své učedníky jako své následovníky přirovnává k obyčejné soli a symbolu světla. Sůl je užitečná právě svojí vlastností něco osolit, uchovat potraviny a dodávat tělu užitek, slouží k přežití člověka.

A tak i světlo, které osvěcuje, ukazuje nám třeba i vzdálené město na vrcholku hory. Vždyť právě světlem se stává funkční jeden z nejdůležitějších smyslů, náš zrak. Ve světle můžeme rozeznávat, pojmenovávat věci, které nás obklopují a které potřebujeme, i o které máme jako lidé pečovat.

Nejde primárně jen o světlo a sůl, ale o vlastnosti, čím jsou tyto symboly užitečné. Tak i my máme být užiteční, tvůrčí.

Vždyť Bůh nás oslovuje právě tou tvůrčí silou v nás. Je tvůrce, říkáme to o něm. Hovoříme k němu jako ke tvůrci, máme se jím inspirovat, a tak i my jako křesťané máme být tvůrčími a inspirovat další k následování Boží lásky.

Ježíš, který dovršuje starou smlouvu plnou předpisů a zákonů, po nás chce nejen, abychom je dodržovali, ale ještě něco navíc. Solit a svítit znamená nejen se řídit pravidly z povinnosti, ale i radosti a lásky. Pracujme a žijme nejen, že musíme, ale s vědomím, že je to překrásný dar Boží.

Ježíš nás chce mít, jak čteme v evangeliu, solící a svítící. Každý z nás ve svém žití i konání má neustále zůstávat v této tvořivé síle – solit a svítit.

Nezáleží na tom, co zde na zemi právě prožíváš, jaké těžkosti, příkoří či překážky. Poslední slovo bude mít Bůh. Respektive poslední slovo bude mít Boží láska. (Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, Iz 58,11.) Člověk má zůstávat lidský s jiskrou Boží přítomnosti, s Ježíšem Kristem v sobě, plný lásky, radosti i tvůrčí síly. Pak bude dobrým člověkem. Potom prokořeníme a rozsvítíme náš svět, své okolí i sami sebe.

P. H.

 

Bože plný milosti, děkujeme, že o nás pečuješ a dáváš vše, co potřebujeme.
Prosíme, ať jsme dobrými následovníky, ať jsme schopni dostatečně vnímat Boží řeč v našem bytí.
Ať věrni v radosti i smutku přicházíme k tobě v naději a solíme a svítíme těm ostatním.
Prozáří i okořeň naši mysl i naše srdce, ty, který jsi Dobrý.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše