Milujte! Jste milováni, a proto o lásce zpívejte!

Dost řečí o žalostném stavu společnosti, ekonomiky, planety, upachtěné lidské bídě? Buďte blázny pro svět i s jeho nářky, že co je z prachu, prachem zůstává. Že viny našich otců nás docela sežerou. Zatímco my zpíváme a hrajeme, ti, kdo hromují nad palcovými titulky, stále netančí (Mt 11,17-19).

Mezi umělci jsou moudří klauni, řemeslníci brožur a slevových letáků na objednávku je však zastiňují. Kupte si dýně, čarodějnický nos. A týden na to rozmrazíme tu nejsvatomartinštější husu.

Být osloven nikoli regály, nýbrž Bohem: to je, panečku, něco docela jiného! I nemocný, i zraněný, i umírající je plný melodií. A ty znějí nikoli na povel, natož za úplatu, ale s každým jitrem, kdy se bolestivých ran dotkne ruka milujícího přicházejícího (Iz 53,4-5).

Proč si univerzity vydržují teologické fakulty? Protože to vyjde levněji, než všechny jejich pedagogy a studenty hospitalizovat, praví jeden vtip.

Svět si své bláznivé a milující křesťany hýčká. Sám by chtěl zpívat, ale nemá tu sílu, nemá tu moc. Stojí na místě svých vin. A tak je, nás, potřebuje, i když nevěřícně kroutí hlavou. Vyjde ho to levněji, zpěv lásky odvádí od prodejních regálů. Láska vábí, protože se nenechá vynutit (1 K 13,5). Bolest, smrt, tragédie, disonance vztahů, ty tu budou vždycky. Jsou tu doma. Ale ti, kteří vprostřed této bídy neztrácejí lásku, jsou rozkročeni a druhou svou půlí spočívají v čase vzkříšení.

Tam, kde se vytrácí víra, je zpěv bláznů tím posledním, co vzpomínku na moc lásky v poraněných srdcích přinejmenším připomíná. A zpěv skřivana zpočátku zimy připomíná, že jaro opět přijde.


Drahý Pane, hleď především na naše dobré skutky a nedopusť, aby se v našich dveřích zabydlel hřích,

jenž by nás odváděl od cesty do tvého království (Gn 4,7b).


Autor: David Hron
Český zápas č. 43/2023 z 29. 10. 2023

Obrázek: Baccio Baldini (c. 1436-1487) podle Sandra Botticelliho ( 1445–1510), Svatá hora – žebřík (alegorie) ctností (1477), z knihy Monte sancto di Dio, Paříž , Bibliothèque Nationale (Wikimedia commons).

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše