Z hlediska náboženského vyznání byli popravení mužové luterány, členy Jednoty bratrské a utrakvisty. Jediný z nich byl katolík, který však byl původně v mládí utrakvista. Odsouzené před popravou mohli na Staroměstské radnici navštěvovat jejich duchovní – čeští i němečtí.

V nejtěžších chvílích jim poskytovali útěchu a posilu kněží podobojí i luterští, avšak služebníkům Jednoty bratrské to dovoleno nebylo. Kněží odsouzeným sloužili slovem z Bible, zpovědí i vysluhováním svaté Kristovy večeře podobojí. Doprovázeli je i na popravčí lešení. Novoměstské měšťany provázel a duchovně posiloval kněz Adam Klemens, správce kostela sv. Václava na Zderaze. Toho, který byl katolického vyznání, provázeli dva jezuité. O posledních hodinách a chvílích odsouzených pánů, rytířů a měšťanů se zachovalo svědectví, které vydal Jan Rosacius Hořovský, kněz podobojí z kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, které vyšlo v exilu roku 1631. Z něho čerpal i Jan Amos Komenský v Historii o těžkých protivenstvích církve české, vydané nejprve latinsky roku 1632 a později v češtině, kde je událost podrobně popisována. Z těchto svědectví je zřejmé, že popravení šli vstříc své smrti s vírou v Krista a nadějí ve věčný život spolu s ním.

Památka staroměstských mučedníků bude připomínána dne 20. června v kostelích CČSH Jana Křtitele na Prádle a sv. Václava v Praze na Novém Městě a 21. června v kostele sv. Mikuláše od 17 hodin a také na Staroměstském náměstí od 18 hodin i dalšími vzpomínkovými akcemi.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše