Z projevu Václava Havla o Janu Žižkovi v Přibyslavi v roce 1994.

Před 30 lety navštívil tehdejší prezident České republiky Václav Havel město Přibyslav a pronesl tam dne 18. září 1994 svůj projev o Janu Žižkovi. Bylo to v roce 570. výročí od smrti tohoto husitského hejtmana a vojevůdce. Jaký postoj zaujal Václav Havel k této historické postavě, o kterou se vedly a vedou spory, a co spatřoval jako aktuální v Žižkově odkazu?

V úvodu svého projevu uvedl, jak je potřebné se svobodně rozpomínat na svou vlastní národní historii, to ale v období komunismu nebylo možné. V této éře se stávala historie „častým předmětem ideologického zkreslování“. Zajímat se o vlastní národní historii znamená věnovat se své národní totožnosti. Je správné a nezbytné se historií zabývat nepředpojatě a nevykládat ji účelově a tendenčně. Václav Havel připomenul, že právě husitství bylo účelově zkreslováno jako sociálně-revoluční hnutí a jeho nábožensko-reformní charakter byl považován jen za „pouhý vnější pláštík sociálních cílů“.

Havel dává Žižku do zřetelné souvislosti s náboženskou vírou a přesvědčením a s reformací v kontextu Evropy a jejím vývojem. Jan Žižka poprvé v Evropě v takovém rozsahu a s takovou úspěšností bojoval za reformaci a „přispěl k tvorbě nového duchovního klimatu, vedoucího později k větší pluralitě, toleranci a svobodě přesvědčení“. „Sám měl však asi k myšlenkám plurality, tolerance a svobody lidského ducha velmi daleko.“

O samotném Žižkovi Havel říká, že oproti jednostranným dobově podmíněným výkladům byl ve skutečnosti postavou mnohem zajímavější, komplikovanější a rozporuplnou. „Svatý zápal božího bojovníka, bojujícího za pravou víru proti zlořádům světa, spojoval zřejmě s velkou mírou dobového fanatismu a krutosti.“ „Byl pravděpodobně geniální vojevůdce, charismatický muž, nezištně zapálený pro svou věc a ochotný obětovat této věci cokoliv.“ „Žižka a jeho bojovníci věřili, že brání pravdu Boží, která jim byla nejdůležitější věcí na světě. Tato víra byla zdrojem jejich vojenského umění a jejich úspěchů.“

V závěru svého projevu tehdejší prezident v souvislosti s Janem Žižkou zdůraznil význam obrany svobody a demokratických hodnot a nezbytnost utváření naší novodobé armády.

Tento projev Václava Havla, vyslovený v Přibyslavi před třiceti lety, obsahuje mnohé podnětné myšlenky i pro naše dnešní pohledy, úvahy a rozhovory o této významné postavě českých, ale i evropských dějin. Město Přibyslav je jedním z hlavních míst připomínání Jana Žižky v roce 600. výročí od jeho smrti.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše