Jan Hus jako dítě vyrůstal v jihočeském venkovském prostředí v prostých a chudých podmínkách. Zřejmě o Vánocích zpíval se svými spolužáky na kůru v kostele v Prachaticích, kam chodil z Husince do školy.

Rodina zachovávala křesťanské vánoční zvyklosti, jak to bylo v té době běžné. Po období půstu byl připravován bohatší jídelníček. Takovým jídlem mohla být třeba sladká kaše s povidly, sušeným ovocem nebo medem. Jan se jako žák účastnil také koledování, jak to bylo ve středověku rozšířeným zvykem.

Později z kazatelny v Betlémské kapli v Praze vykládal posluchačům význam biblických textů o narození Ježíše Krista podle svědectví evangelistů. Dochovalo se několik vánočních kázání, která pocházejí z počátku jeho kazatelské činnosti a která byla zařazena do sbírky s názvem Česká kázání sváteční. Samotný název Betlémské kaple odkazuje na město Betlém - místo narození Ježíše a celý název Kaple Betlémských mláďátek souvisí s událostmi, v nichž se projevil nebývalou krutostí judský král Herodes.

V Betlémské kapli se oslavovalo Kristovo narození zpěvem. Na Hod Boží vánoční zazníval například velmi oblíbený a rozšířený zpěv „Puer nobis nascitur“. Později jej převedl do češtiny Jan Blahoslav jako píseň „Dítě překrásné narodilo se nám.“

V pohnutých událostech roku 1412 musel kazatel a univerzitní mistr Jan Hus opustit Betlémskou kapli i Prahu. Dne 25. prosince roku 1413 psal z exilu dopis, který je vlastně psaným kázáním. Své dřívější posluchače, od nichž se musel vzdálit, povzbuzoval radostnou zprávou o narození Ježíše: „Radujte se, protože se vám narodil bratr lásky, učitel pravdy, vůdce jistý, soudce spravedlivý…“ „Radujte se, protože všehomíra pán bohatý leží v jeslích jako chudý, aby nás nuzné obohatil…“

Přeji požehnané vánoční svátky a hodně sil a zdaru do nového roku 2024.

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše